De 10-minuten-regelJohn Medina, een Amerikaanse neurowetenschapper, schreef de bestseller Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (2008). Het boek beschrijft 12 regels op basis waarvan we ons leven kunnen inrichten op een manier die past bij hoe ons brein werkt. Een regel die mij met name interesseert en die mij is bijgebleven (ik las het boek toen het net verschenen was, in 2008) is regel 4: “we besteden geen aandacht aan saaie dingen” en in het bijzonder één aspect van die regel, namelijk de 10-minuten-regel.

John Medina beschrijft dat de meeste mensen, wanneer ze luisteren naar een presentatie, na ongeveer 10 minuten hun aandacht verliezen. Hij zegt dat deze bevinding door peer reviewed onderzoek is bevestigd maar dat het onduidelijk is waarom de 10-minuten grens zo belangrijk is en wat er precies gebeurt in het brein na 10 minuten. Wat betekent dit voor situaties waarin je een publiek langer moet toespreken, zoals wanneer je een college moet geven? Volgens Medina moet je na 10 minuten de aandacht weer opwekken door iets te doen dat emotioneel relevant is voor het publiek. Hij noemt een dergelijke verandering een “hook”. Als voorbeeld noemt hij het laten zien van een cartoon waardoor het publiek moet lachen.

Juist rond deze tijd (in 2008) voerden wij een grootschalige evaluatie uit van onze trainingen. Wij probeerden er via die evaluatie achter te komen welke onderdelen van onze training cursisten het meest nuttig hadden gevonden. Tot onze verrassing kwam daar een overduidelijk beeld uit: alle onderdelen die rechtstreeks te maken hadden met oefenen werden vrijwel unaniem als meest nuttig genoemd. Een onderdeel dat vrijwel onderaan de lijst van nuttige onderdelen eindigde was het onderdeel ‘presentaties’. We moesten wel even slikken toen we dat zagen. Tot die tijd hadden wij namelijk de gewoonte om onze trainingen te beginnen met een presentatie van een half uur tot drie kwartier. Ik had al eens gemerkt dat een enkeling na zo’n minuut of 10 wat begon af te haken of gapen maar had niet verwacht dat dit onderdeel door zo velen als relatief onnutig werd ervaren.

Wij hebben toen het roer behoorlijk omgegooid. Wij geven nu vrijwel nooit meer lange presentaties en leggen een zwaar accent op oefenen en interactie. Bovendien zijn we erg goed gaan letten op de 10 minuten regel. Hoewel we regelmatig eindeloos zouden willen doorpraten over de interessante onderdelen die tijdens plenaire onderdelen naar voren komen … doen we dat niet. We beperken ons vaak heel bewust tot een minuut of 10. En dan komt er weer een switch. Vaak zal die switch inhouden dat we met een volgend onderdeel beginnen. Het lijkt prima te werken!

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (18)
  • Bruikbaar (13)