Category Archive: visualiseren

Visualisatie-feedback bevordert bij ouderen progressie in de richting van gezondheidsgerelateerde doelen

Het hieronder vermelde onderzoek laat zien hoe feedback in de vorm van visualisatie kan helpen om de zelfregulatie en progressie te versterken bij het nastreven van doelen:

Lees verder »

De schaalvraag

Hadley Cantril / Steve de Shazer

In 1965 schreef de psycholoog Hadley Cantril een artikel waarin hij een interventie beschreef die hij The Cantril Self-Anchoring Striving Scale noemde. Deze interventie kan als voorloper worden beschouwd van wat nu één van de populairste technieken van coaches is geworden: de schaalvraag. De schaalvraag kwam tot bloei door de ontwikkelaars van de oplossingsgerichte aanpak, Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten. Zij voegden belangrijke nieuwe elementen toe aan de schaalvraag. De laatste tien jaren is de interventie in de praktijk van coaching verder verfijnd en zijn haar toepassingen breder geworden. Schaalvragen behoren tot de meest flexibele en veelzijdige technieken die coaches vandaag de dag hanteren.Lees verder »

Wat is de zelfconcordantietheorie?

Zelfconcordantietheorie

Doelen nastreven die passen bij je persoonlijke interesses en waarden kan heel krachtig zijn. Lees hier wat de voordelen zijn. Lees verder »

Visualiseren van progressie

Visualiseren kan een sterk motiverend effect hebben . Hier zijn enkele suggesties voor hoe je gebruik kunt maken van visualisaties.

 

Hoofdboodschap: verwacht fluctuatie en hou de trendline in de gaten

Progressie verloopt vrijwel nooit in een rechte lijn. Het plaatje rechts toon een voorbeeld uit de praktijk van een verbeterproces. De rode lijn laat de werkelijke waarden zien die gevonden werden (bijvoorbeeld verkoopcijfers op een bepaald moment in de tijd). Zoals je ziet fluctueren de niveaus steeds. De blauwe lijn is de trendlijn die laat zien dat er over de hele periode bezien een langzame maar zekere verbetering plaatsvindt. De pijlen laten het volgende zien: Pijl 1: snelle eerste resultaten, snelle progressie. Pijl 2: een behoorlijke terugval. Pijl 3: opnieuw een snelle verbetering. Pijl 4: opnieuw een ernstige terugval waarna de verbeteringen weer beginnen. Het zou heel gemakkelijk zijn om ontmoedigd te raken als je teveel let op de fluctuaties, bijvoorbeeld bij punt 2 en punt 4. Twee dingen zijn belangrijk om te onthouden: 1) het is normaal dat progressie dit soort fluctuatie vertoond en 2) De trendlijn is belangrijk om in de gaten te houden. Deze lijn laat zien dat er per saldo sprake is van vooruitgang. De trendlijn is een motiverende lijn om te blijven volgen. Lees verder »