Progress header

Category Archive: visualiseren

Visualisatie-feedback bevordert bij ouderen progressie in de richting van gezondheidsgerelateerde doelen

Het hieronder vermelde onderzoek laat zien hoe feedback in de vorm van visualisatie kan helpen om de zelfregulatie en progressie te versterken bij het nastreven van doelen:

 

The Effects of Visualization Feedback on Promoting Health Goal Progress in Older Adults

by Tuan Pham, Shannon Mejía, Ronald Metoyer, and Karen Hooker

Abstract: Working towards and maintaining goals is closely tied to healthy aging, but aging researchers know little about how older adults work towards their meaningful goals on a daily basis. We conducted an internet-based microlongitudinal study (100 days, n=105) to examine factors that may affect older adults’ abilities to self-regulate health goals over time with a focus on the role of visualization feedback on promoting their progress. Our findings suggest that (1) older adults found visualization feedback helpful in maintaining an awareness of their health goal progress, and (2) visualization feedback weakens the positive relationship between the previous day’s progress and today’s progress, helping older adults bounce back from a poor progress day.

English version

De schaalvraag

In 1965 schreef de psycholoog Hadley Cantril een artikel waarin hij een interventie beschreef die hij The Cantril Self-Anchoring Striving Scale noemde. Deze interventie kan als voorloper worden beschouwd van wat nu één van de populairste technieken van coaches is geworden: de schaalvraag. De schaalvraag kwam tot bloei door de ontwikkelaars van de oplossingsgerichte aanpak, Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten. Zij voegden belangrijke nieuwe elementen toe aan de schaalvraag. De laatste tien jaren is de interventie in de praktijk van coaching verder verfijnd en zijn haar toepassingen breder geworden. Schaalvragen behoren tot de meest flexibele en veelzijdige technieken die coaches vandaag de dag hanteren.Lees verder »

Zelfconcordantietheorie

In Positieve effecten van een focus op progressie zet ik bewijs op een rijtje dat de perceptie van progressie samenhangt met dingen als welbevinden, motivatie en een betere mentale en fysieke gezondheid. In dat bericht noemde ik ook dat progressie vooral leidt tot vooruitgang wanneer deze samenhangt met de vervulling van de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid (Sheldon & Kasser, 1998).

Hiermee samenhangend is Sheldon and Elliots (1999) zelfconcordantietheorie.  De zelfconcordantie van doelen geeft de mate weer waarin deze doelen consistent zijn met de ontwikkelende interesses en waarden van de persoon. (Het woord ‘concordantie’ betekent ‘overeenstemming’).Lees verder »

Visualiseren van progressie

Visualiseren kan een sterk motiverend effect hebben . Hier zijn enkele suggesties voor hoe je gebruik kunt maken van visualisaties.

 

Hoofdboodschap: verwacht fluctuatie en hou de trendline in de gaten

Progressie verloopt vrijwel nooit in een rechte lijn. Het plaatje rechts toon een voorbeeld uit de praktijk van een verbeterproces. De rode lijn laat de werkelijke waarden zien die gevonden werden (bijvoorbeeld verkoopcijfers op een bepaald moment in de tijd). Zoals je ziet fluctueren de niveaus steeds. De blauwe lijn is de trendlijn die laat zien dat er over de hele periode bezien een langzame maar zekere verbetering plaatsvindt. De pijlen laten het volgende zien: Pijl 1: snelle eerste resultaten, snelle progressie. Pijl 2: een behoorlijke terugval. Pijl 3: opnieuw een snelle verbetering. Pijl 4: opnieuw een ernstige terugval waarna de verbeteringen weer beginnen. Het zou heel gemakkelijk zijn om ontmoedigd te raken als je teveel let op de fluctuaties, bijvoorbeeld bij punt 2 en punt 4. Twee dingen zijn belangrijk om te onthouden: 1) het is normaal dat progressie dit soort fluctuatie vertoond en 2) De trendlijn is belangrijk om in de gaten te houden. Deze lijn laat zien dat er per saldo sprake is van vooruitgang. De trendlijn is een motiverende lijn om te blijven volgen. Lees verder »

progressie