Progress header

Category Archive: teams

Probeer de cirkeltechniek uit in jouw team

Probeer de cirkeltechniek uit in jouw teamDe progressiegerichte cirkeltechniek wordt bekender. Steeds meer coaches, trainers en organisatie-adviseurs kennen deze eenvoudige en flexibele progressiegerichte techniek. Hij is bruikbaar in veel situaties, zoals zelfcoaching, intakegesprekken, coachingsgesprekken, stuurgesprekken en teamcoaching en -sturing. De toepassing van de cirkeltechniek in teams is één van de leukste en meest krachtige. In vrij korte tijd kun je via je cirkeltechniek veel concrete ideeën produceren voor hoe je vooruit kunt komen in een onderwerp dat relevant is voor het team. Steeds meer organisaties zijn begonnen met het experimenten met de cirkeltechniek in teams en ervaren de voordelen ervan. Wil je in je eigen team de cirkeltechniek ook eens toepassen dan kun je de uitleg hieronder gebruiken voor hoe je dit kunt aanpakken. Lees verder »

Deel je fantastische worsteling

deel je fantastische worsteling

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft.Lees verder »

Progressiegericht aan de slag in het team

Progressiegericht aan de slag in het teamBinnen een team in een onderwijsorganisatie heerste al twee jaar een slechte sfeer. Zowel tussen de teamleden onderling als tussen het team en de teamleider werden veel verwijten uitgewisseld en was er weinig vertrouwen. De teamleider besloot een coach in te huren om dit probleem te analyseren.

 

Individuele gesprekken en een eerste teamsessie

De coach voerde individuele gesprekken met alle teamleden en met de teamleider. De gesprekken hadden als doel om erachter te komen wat het probleem nu precies was en wat de oorzaken ervan waren. De individuele gesprekken verliepen in een vrij stroeve sfeer. Veel teamleden klaagden over de slechte sfeer en over de teamleider. Geen van de teamleden noemde zichzelf als oorzaak van de problemen. Wel noemden verschillende teamleden in vertrouwen enkele anderen als (mede-)oorzaak. Na afloop van de gesprekken was het voor de coach lastig om te komen tot een eenduidige probleemanalyse. Hij besloot voor te stellen om een teamsessie te organiseren waarin de teamleden open met elkaar kunnen bespreken wat hen dwarszat in de hoop dat dit de lucht zou klaren. Tijdens deze sessie liepen de emoties echter al snel zo hoog op dat besloten werd de sessie voortijdig te beëindigen. In de volgende teamvergadering werd besloten niet verder te gaan met deze coach. Wat er wel moest gebeuren was vooralsnog onduidelijk. Lees verder »

Tegenmaatregelen tegen het negativiteitseffect

Tegenmaatregelen tegen het negativiteitseffectHet negativiteitseffect is het verschijnsel dat we negatieve gebeurtenissen gemakkelijker opmerken, dat we er sterker door beïnvloed worden en dat we ze gemakkelijker herinneren. Hoewel niet ieder individu en niet iedere leeftijdsgroep even gevoelig is voor de negativiteitsbias treedt hij wel vaak op. Amabile & Kramer (2011) vonden bijvoorbeeld in hun onderzoek naar werkbeleving dat het effect van negatieve gebeurtenissen twee tot drie keer zo sterk was als het effect van positieve gebeurtenissen. Lees verder »

De progressielunch

Het boeken van progressie in iets wat belangrijk voor je is in je werk kan erg motiverend zijn. Het kan je kijk op je werk positiever maken, het kan positieve emoties opleveren en het kan je functioneren verbeteren. Maar helaas blijft progressie vaak onopgemerkt. Om de positieve effecten van progressie te kunnen ervaren is nodig om progressie zichtbaar te maken en te monitoren. De progressielunch is één van leuke en nuttige manieren om meer zicht te krijgen op je progressie en deze progressie beter te benutten.Lees verder »

5 Kenmerken van effectieve teams bij Google

5 Kenmerken van effectieve teams bij GoogleIn een project met een duur van 2 jaar hebben medewerkers van de HR afdeling van Google een onderzoek gedaan naar de vraag: wat maakt een Google team effectief? Zij verrichtten meer dan 200 interviews en analyseerden 250 kenmerken van meer dan 180 teams binnen Google (zie hier). Zij verwachtten dat het antwoord op de vraag zou liggen in de combinaties van individuele kenmerken, zoals persoonlijkheidstrekken en bekwaamheden, van de teamleden. Maar zij vonden een heel ander antwoord op hun vraag.Lees verder »

Hoe beperk je de schade van een negatieve teamsfeer?

negatieve teamsfeerEen negatieve teamsfeer en negatieve relaties in een team kunnen zowel het werkplezier als het functioneren van het team ondermijnen. Wat kun je het beste doen om de schadelijke effecten van een negatieve teamsfeer te beperken?

 

Onderzoekers De Jong et al. (2014) vergelijken drie manieren om dit soort problemen te verhelpen. De eerste aanpak noemen zij communicatiedichtheid (communication density). Hiermee bedoelen dat teamleden veel contact met elkaar hebben en proberen de teamsfeer te verbeteren.Lees verder »

Hoe intelligente groepen nieuwe ideeën ontdekken en ervan leren

Intelligente groepenIn zijn nieuwe boek Social Physics introduceert MIT hoogleraar Alex Pentland de discipline sociale fysica, een big-data-benadering van sociale wetenschap. Deze discipline richt zich met name op hoe ideeën door groepen en gemeenschappen stromen (idea flow) en hoe sociaal leren plaatsvindt waardoor productiviteit en creativiteit mogelijk gemaakt worden. Het boek beschrijft veel grootschalige onderzoeken en veel kernconcepten uit de sociale fysica en het introduceert ideeën om groepen, organisatie, steden en maatschappijen effectiever te maken.Lees verder »

progressie