Category Archive: sturen

Het CPW4-Progressiegerichte Rollen model (4PR-model)

CPW 4PR model - 4 progressiegerichte rollen www.cpw.nu

Het CPW 4-Progressiegerichte-Rollen-model (4PR-model) dat wij in 2008 introduceerden*, beschrijft de volgende vier verschillende soorten rollen: helpen, sturen, trainen (/adviseren) en instrueren. Het model is gebaseerd op een assenstelsel dat vier veelvoorkomende rollen beschrijft die in verschillende soorten situaties bruikbaar zijn in het contact met cliënten. Lees verder »

Wees duidelijk over wat je bestelt!

Progressiegericht sturen wordt gezien als één van de nuttigste technieken die wij cursisten aanleren tijdens onze trainingen. De techniek is bruikbaar in situaties waarin je in een rol zit waarin je verwachtingen mag stellen aan het gedrag en prestaties van anderen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van zo’n rol is die van leidinggevende. Maar sturen kan ook in allerlei andere rollen van toepassing zijn zoals die van ouder, docent, opdrachtgever, toezichthouder, enzovoorts.

Het belang van duidelijkheid over wat je verwacht

Een van de dingen die belangrijk zijn bij sturen is dat je duidelijk bent over wat je precies verwacht van de persoon. Je sturing is gemakkelijker te begrijpen als je je verwachting in positieve termen uitdrukt (benoemen wat je wel wilt zien) dan als je deze in negatieve termen benoemt (benoemen wat je niet wilt zien). Ook helpt het vaak goed om je verwachting in termen van concreet gedrag te benoemen in plaats van in abstracte termen (“Ik wil graag een positievere werkhouding van je zien”). En als je stuurt op resultaten kan het verstandig zijn om duidelijk te zijn over de mate waarin je het resultaat verwacht en het moment waarop je het verwacht.

Gedragsbestelling

Een behulpzame metafoor voor sturen is het doen van een bestelling. Als je een bepaalde verwachting hebt van iemand dan bestel je als het ware bepaald gedrag of bepaalde resultaten bij die persoon. Vooral het doen van een gedragsbestelling, waarbij je duidelijk maakt welk gedrag je van de persoon verwacht, werkt goed. Hoe duidelijker je bent over wat je bestelt hoe groter de kans is dat die persoon begrijpt wat je precies bestelt en hoe groter de kans is dat hij of zij je ‘bestelling’ zal leveren. Onthoud dus goed bij sturen: wees duidelijk over wat je bestelt.

[/um_loggedin]