Progress header

Category Archive: onderzoek

Kritische analyse van Sisk et al. (2018) – twee meta-analyses over mindsets

Kort geleden verscheen een artikel waarin twee meta-analyses beschreven werden over de effecten van mindsets en mindsetinterventies (Sisk, et al., 2018). De auteurs concluderen dat de resultaten in beide analyses zwak waren en dat het onderwijs haar tijd en geld beter aan andere zaken kan besteden dan aan mindset-interventies. Wel brengen ze de nuancering aan dat hun onderzoek suggereert dat mindset-interventies wel de moeite waard lijken voor speciale risicogroepen. Ik nam contact op met Carol Dweck (Stanford University) en David Yeager (University of Texas) over het Sisk et al. artikel en door mijn contact met hen realiseerde ik me dat er nogal wat op het artikel af te dingen valt. Niet alleen op hun gevonden resultaten, maar, belangrijker nog, ook op hun interpretatie van die resultaten. Lees hieronder waarom zelfs uit het problematische artikel van Sisk et al., blijkt dat mindset-interventies wel degelijk interessant en belangrijk zijn.Lees verder »

3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boeken

3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boekenZoals je waarschijnlijk al hebt gelezen, is er binnen de psychologie veel ophef over de geldigheid van eerder gevonden uitkomsten van onderzoek. Hoewel sommige wetenschappers wat defensief reageerden op deze ophef, zijn anderen serieus bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de psychologische wetenschap. Ik noem hieronder drie voorbeelden van hoe ze daarmee bezig zijn. Lees verder »

5 Kenmerken van effectieve teams bij Google

5 Kenmerken van effectieve teams bij GoogleIn een project met een duur van 2 jaar hebben medewerkers van de HR afdeling van Google een onderzoek gedaan naar de vraag: wat maakt een Google team effectief? Zij verrichtten meer dan 200 interviews en analyseerden 250 kenmerken van meer dan 180 teams binnen Google (zie hier). Zij verwachtten dat het antwoord op de vraag zou liggen in de combinaties van individuele kenmerken, zoals persoonlijkheidstrekken en bekwaamheden, van de teamleden. Maar zij vonden een heel ander antwoord op hun vraag.Lees verder »

Onderzoeksbevindingen omtrent ‘Powerposes’ van Amy Cuddy twijfelachtig

Onderzoeksbevindingen omtrent 'Powerposes' van Amy Cuddy twijfelachtigIn 2012 gaf sociaal psycholoog Amy Cuddy van Harvard Business School een TED presentatie met als titel ‘Your body language shapes who you are‘. De presentatie werd een groot succes. Op dit moment is de video van de presentatie meer dan 31 miljoen keer bekeken. In de presentatie vertelt Cuddy over een onderzoek dat zij samen met twee andere onderzoekers deed naar ‘power posing’ (Carney, Cuddy & Yap, 2010). Met een power pose wordt bedoeld een lichaamshouding die kracht en zelfvertrouwen uitstraalt. Cuddy legt uit dat het aannemen van een power pose kan leiden tot hogere testosteron- en cortisolniveaus in de hersenen, tot meer zelfvertrouwen en tot een grotere kans in situaties waarin we krachtig en zelfverzekerd moeten overkomen, zoals sollicitatiegesprekken.Lees verder »

Tegenvoorbeelden van stereotypes stimuleren flexibiliteit

Tegenvoorbeelden van stereotypes stimuleren flexibiliteitStereotypering kan allerlei schadelijke gevolgen hebben. In dit artikel kun je lezen dat mensen op wie een stereotypering betrekking heeft, in hun functioneren belemmerd kunnen worden door de stereotypering. Ook kun je in het artikel lezen dat stereoptypering een eerlijke en goede beoordeling en behandeling van gestereotypeerde individuen kan ondermijnen. In dit artikel kun je lezen dat stereotypering de manier van denken van mensen al op zeer jonge leeftijd kunnen beïnvloeden, vaak zelfs zonder dat zij zich hier zelf bewust van zijn. In dit artikel kun je lezen dat niet alleen negatieve maar ook positieve stereotyperingen presteren kunnen ondermijnen.Lees verder »

De overschatte waarde van zelfgerapporteerd geluk

De overschatte waarde van zelfgerapporteerd gelukIn mijn eerdere artikel Redenen voor scepsis over onderzoek naar geluk beschreef ik de volgende sceptische kanttekeningen bij onderzoek naar en publicaties over geluk (ik parafraseer hoe ik het toen gezegd heb): (1) Geluk is belangrijk maar het belang van geluk wordt overdreven. Geluk dient geen ultiem levensdoel te zijn. Het is van relatief belang. Er zijn veel andere dingen in het leven die evenzeer belangrijk zijn. Bovendien is het trachten te maximaliseren van geluk een onwijze strategie, (2) Veel onderzoek naar geluk is correlationeel van aard. Op grond van correlationeel onderzoek kunnen geen conclusies over causaliteit getrokken worden. Toch is de suggestie (of althans de interpretatie door het publiek) van publicaties vaak dat als een variabele correleert met geluk, dat die variabele dan geluk veroorzaakt, (3) Er zijn redenen om de validiteit van zelfgerapporteerd geluk te betwijfelen. Onderzoek van Sean Wojcik liet zien dat conservatieven zichzelf als gelukkiger beschrijven dan democraten maar ongelukkiger lijken dan democraten als twee objectieve methoden worden gebruikt (geautomatiseerde tekstanalyse en expertbeoordeling van de echtheid van hun lach).Lees verder »

Het belang van experimenteel onderzoek (2)

experimenteel onderzoekEnige tijd geleden schreef ik het artikel Het belang van experimenteel onderzoek waarin ik verwees naar een passage in het Richard Nisbett’s boek Mindware. Aan de hand van voorbeeld van Nisbett kun je in dat artikel lezen dat experimenteel onderzoek kan laten zien dat onze observaties en intuïties over wat werkt soms helemaal onjuist kunnen zijn. In dat artikel legde ik niet precies uit wat experimenteel onderzoek precies is. Ook legde ik niet uit waarom experimenten tevens superieur zijn aan correlationeel onderzoek. Ik zal die twee dingen hieronder alsnog kort uitleggen. Lees verder »

Autonome motivatie bevordert autonomie-ondersteuning

Autonome motivatie bevordert autonomie-ondersteuningEen nieuw onderzoek laat zien dat de overtuigingen en motivatie van docenten bepalend is voor hoe zij hun leerlingen benaderen. Docenten die zelf autonoom gemotiveerd zijn zullen meer geneigd zijn om de autonomie van hun leerlingen te ondersteunen.

 

What makes a motivating teacher? Teachers’ motivation and beliefs as predictors of their autonomy-supportive style
Katz & Shahar (2015)Lees verder »

Onderzoek: ouderen beter in corrigeren van gemaakte fouten dan jongeren

Ouderen beter in corrigeren van fouten

Dat bepaalde van onze capaciteiten, als we ouder worden, afnemen, staat vast. Maar geldt dit voor al onze capaciteiten in dezelfde mate? Nee. In dit artikel schrijf ik dat bepaalde capaciteiten tot op hoge leeftijd kunnen blijven doorgroeien. Tevens schrijf ik dat bepaalde metacognities zoals mildheid kunnen toenemen en dat eigenschappen zoals egocentrisme kunnen afnemen. In dit artikel noem ik nog enkele van dit soort dingen. Deze week kwam ik nog een voorbeeld tegen van iets waar we met het klimmen der jaren beter in lijken te kunnen worden.Lees verder »

Wat kies je: leerdoelen of prestatiedoelen?

Wat kies je: leerdoelen of prestatiedoelen?Een belangrijk onderscheid in de psychologie is het onderscheid tussen leerdoelen versus prestatiedoelen . Bij leerdoelen gaat het om het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Bij prestatiedoelen gaat het om het concurreren op resultaten. Dit onderscheid is belangrijk voor het onderwijs. Moet je leerlingen leren om vooral leerdoelen te stellen of is het verstandiger om ze prestatiedoelen te laten stellen? Wat werkt beter? Lees verder »

progressie