Progress header

Category Archive: mindfulness

Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?

Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?Er wordt veel gesproken over de positieve effecten van mindfulness meditatie. Het zou ons als individuen veel voordelen opleveren en ook onze maatschappij beter en vreedzamer maken. Veel onderzoek suggereren inderdaad dat mindfulness meditatie positieve effecten kan hebben. Maar hoeveel weten we precies over de effecten van mindfulness meditatie? Is er al genoeg bewijs voor de positieve effecten om te kunnen zeggen dat iedereen zou moeten mediteren?Lees verder »

Je concentratievermogen verbeteren door te oefenen

Je concentratievermogen verbeteren door te oefenenJe goed concentreren en blijven concentreren is nodig wanneer je een belangrijke of uitdagende taak aan het uitvoeren bent. Het doen van zo’n taak vereist dat je je je helemaal richt op die taak en niet snel afgeleid bent of in gedachten afdwaalt. Wanneer je in de gedachten afdwaalt terwijl je een belangrijke of moeilijke taak aan het uitvoeren bent moet je je aandacht verdelen over de taak en de afdwalende gedachten die je hebt. Dit betekent dat je twee dingen tegelijk aan het doen bent. We noemen dat tegenwoordig multitasken. Veel onderzoek heeft laten zien dat we niet goed zijn in multitasken. Als we met een uitdagende taak bezig zijn en tegelijk met onze eigen afdwalende gedachten dan is lijdt onze prestatie op die taak daardoor. Voor  het doen van een uitdagende taak moeten we dus in staat zijn om onze gedachten te blijven richten op die taak en afleidingen en afdwalen kunnen voorkomen.Lees verder »

Afdwalen kan nuttig zijn

Afdwalen kan nuttig zijnMoet je altijd proberen om zo min mogelijk in gedachten af te dwalen om zo goed en plezierig mogelijk te functioneren? Nee, het ligt genuanceerder.

Bij afdwalen hebben we het over spontane gedachten, gedachten die niet voortkomen uit een externe prikkel. Tijdens deze spontane gedachten wordt een ander circuit in de hersenen actief. Dit systeem wordt het default mode network (DMN) genoemd, soms ook aangeduid als default network (DN). Een vraag die velen bezig houdt is wat de functie en effecten zijn van het hebben van dit soort spontane gedachten waarbij het DMN actief is. Je zou kunnen denken dat veel van dit soort afdwalend/spontaan denken niet zo goed is voor een mensen omdat het bijvoorbeeld tot veel piekeren leiden kan. Deze gedachte is niet zo vreemd. Sommige vormen van psychopathologie blijken namelijk samen te hangen met een overactiviteit of een afwijkende activiteit van het DMN (zie hier, hier en hier). Aan de andere kant zijn er ook aanwijzingen dat DMN activiteit een belangrijke sociale functie heeft (zie hier en hier).

Lees verder »

Mindfulness-meditatie verlaagt stress

Mindfulness-meditatie verlaagt stressMindfulness-meditatie heeft veel gezondheidsvoordelen. Nu lijkt duidelijk te worden dat dat vooral komt door een verlaging van de stressbeleving.

Eerder schreef ik al over onderzoek naar de positieve effecten van mindfulness-meditatie (MM). Dat onderzoek is volop in ontwikkeling. Dat MM positieve effecten heeft en welke dat ongeveer zijn blijkt uit overzichtspublicaties zoals deze en deze. Ook is er onderzoek dat laat zien dat MM leidt tot structurele (anatomische) veranderingen in het brein zoals dit onderzoek (verdikking rechter insula en  somatosensorische cortex), dit onderzoek (vorming van hersenwindingen), dit onderzoek (grotere dichtheid grijze stof in de hippocampus, de posterior cingulate cortex, de temporo-parietal junction en het cerebellum), dit onderzoek (zwakkere verbindingen tussen de dmPFC en de insula en amygdala). Daarnaast is er onderzoek dat laat zien dat MM de bloeddruk en stressbeleving verlaagt. Samengevat lijkt het erop dat MM allerlei goeds teweeg brengt maar er is nog geen duidelijk overzicht en geen duidelijke theorie over hoe MM deze positieve effecten nu precies teweeg brengt.Lees verder »

Hoe we vitaal oud kunnen worden

Hoe we vitaal oud kunnen wordenDe kennis over hoe we vitaal oud kunnen worden neemt toe. Natuurlijk hebben we dit niet volledig in de hand maar we kunnen de kans erop wel vergroten. 

In mijn boek Progressiegericht werken spreek ik het vermoeden uit dat wij tot op hoge leeftijd progressie kunnen boeken in dingen die waardevol zijn. Ik vermoed dat we een aantal dingen kunnen doen die de kans enorm vergroten dat we vitaal oud kunnen worden. Met andere woorden: dat we relatief scherp van geest blijven, dat we lichamelijk relatief fit blijven en dat we kunnen blijven genieten en dat we gemotiveerd blijven. Als dit vermoeden klopt zou dat fijn zijn. Want dan is het niet alleen zo dat we sinds in de laatste vijftig jaar onze levensduur met circa 10 jaar hebben verlengd; ook zouden we de kans op een goede kwaliteit van leven op hoge leeftijd kunnen verbeteren. Lees verder »

Twee punten van zorg over mindfulness-meditatie

mindfulness-meditatieLaat me beginnen met te zeggen dat mindfulness en mindfulness-meditatie onze belangstelling verdienen. Er is behoorlijk wat empirisch bewijs dat laat zien dat mindfulness en mindfulness-meditatie op verschillende manieren voordelen kunnen opleveren (lees dit artikel en dit artikel voor meer informatie). Dat gezegd hebbend wil ik nu graag twee punten van zorg noemen. Lees verder »

Mindfulness, bevlogenheid en emoties

Mindfulness, bevlogenheid en emotiesBevlogenheid (of work engagement, wat ik eigenlijk een mooiere term vind) is een aantrekkelijke en nuttige gemoedstoestand die mensen kunnen hebben in hun werk (lees meer). Bevlogenheid kenmerkt zich door vitaliteit, toewijding en absorptie en heeft als voordelen dat mensen productiever, creatiever, hulpvaardiger en tevredener zijn in hun werk. Er is al redelijk veel bekend over hoe bevlogenheid tot stand komt. Zowel factoren in de situatie als in de persoon dragen er aan bij. Een persoonlijke factor die samenhangt met bevlogenheid is bijvoorbeeld de groeimindset. Nieuw onderzoek van Franziska Depenbrock (2014) laat zien dat ook mindfulness samenhangt met bevlogenheid. Dit interesseert me natuurlijk wel omdat ik recent enkele berichtjes heb geschreven over de vele voordelen van mindfulness meditatie (Flow en mindfulness, Bewijs voor de voordelen van mindfulness-meditatie en Mindfulness-meditatie en progressiegericht werken). De verwachting dat mindfulness ook een bufferende werking heeft tegen ondermijnende effecten van negatieve gevoelens en gebeurtenissen op work engagement werd niet bevestigd in dit onderzoek.  Lees hieronder de samenvatting van het artikel. Lees verder »

Mindfulness-meditatie en progressiegericht werken

mindfulness-meditatie en progressiegericht werkenHier betoog ik dat mindfulness-meditatie ondersteunend kan werken voor progressiegericht werken. Eerst beschrijf ik effecten van mindfulness-meditatie op onze cognities, gevoelens en ons lichaam. Vervolgens leg ik uit hoe mindfulness-meditatie progressiegerichte gespreksvoering kan ondersteunen. 

 

Fysiologische effecten van mindfulness-meditatie

Vorige week schreef ik Bewijs voor de voordelen van mindfulness-meditatie. Het artikel liet zien dat mindfulness-meditatie een verscheidenheid aan positieve effecten kan bewerkstelligen op je gevoel, je functioneren en je gezondheid. Enkele artikelen die deze week tegenkwam (een daarvan is dit artikel) beschrijven wat er bekend is over welke fysiologische effecten mindfulness-meditatie heeft. In die artikelen worden de volgende cognitieve, emotionele en lichamelijk effecten  van meditatie genoemd:Lees verder »

progressie