Progress header

Category Archive: Interessegericht

Ervaren van onmiddellijke beloningen voorspelt naleving van langetermijndoelen

Ervaren onmiddellijke beloningen voorspelt naleving lange termijn doelenVaak is de reden waarom we lange termijndoelen nastreven dat we die doelen belangrijk vinden. We proberen bijvoorbeeld gezonder te eten of meer te sporten omdat we gezondheid belangrijk vinden en gezonder oud willen worden. Een ander voorbeeld: we studeren omdat we later betere carrièreperspectieven willen bereiken. In vier onderzoeken laten Woolley & Fishbach (2016) echter zien dat niet het belang van die langetermijndoelen voorspelt of we deze activiteiten (studeren, gezonder eten, etc) zullen volhouden maar of we in het doen van die activiteiten onmiddellijke beloningen ervaren. Lees verder »

De kracht van intrinsieke beloningen is groot maar snel vergeten

intrinsieke beloningenOnderzoek in de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien dat dingen doen die we interessant vinden veel positieve effecten heeft. Het doen van interessant werk is intrinsiek lonend. Dat wil zeggen dat het doen van de activiteit zelf voor ons de moeite waard is. We vinden het leuk wat we doen en voelen ons er goed bij. Daarnaast zijn er voordelen zoals dat we meer in de activiteit opgaan, dat we beter leren en functioneren en dat we langer volhouden. Het interessante van activiteiten wordt trouwens niet alleen bepaald door de inhoud van de taak of activiteit maar ook door de context van de activiteit (denk bijvoorbeeld van de gezellige sfeer in een team).

 

Lees verder »

Waar haal jij je energie vandaan?

Waar haal jij je energie vandaan?Waar haal jij je energie vandaan? Ben jij als dat Duracell konijntje of is er een andere verklaring waarom je je energiek voelt, zelfs als je hard aan het werk bent?

 

In mijn recente artikel Waarom psychologie moeilijker is dan je denkt schreef ik dat wat we denken over psychologie een enorme invloed heeft op hoe we de werkelijkheid waarnemen, hoe we met onszelf en anderen omgaan en hoe ons leven zich verder ontwikkelt. In dat artikel noemde ik het voorbeeld van mindset. Of we wel of niet geloven dat we onze eigenschappen en capaciteiten kunnen ontwikkelen, heeft invloed op ons leren, ons welbevinden, onze samenwerking met anderen, onze prestaties en op andere mensen in onze omgeving. Mindset is niet het enige voorbeeld van hoe onze theorieën over de psychologie invloed kunnen hebben op onze keuzes en op hoe ons leven zich ontwikkelt. Ik wil hier graag iets meer zeggen over een onderwerp dat ik al een paar keren behandeld heb, voor het laatst in dit artikel: Bestaan ego-depletie zeer twijfelachtig.Lees verder »

Grit: hoe zien langetermijnpassies er uit?

Grit: hoe zien langetermijnpassies er uit?Angela Duckworth is een Amerikaanse psychologe die onderzoek doet naar het concept grit. Grit, wat in het Nederlands zoiets betekent als vastberadenheid, is de kwaliteit van mensen om hard te werken en zich te blijven richten op hun lange termijn doelen. Het bestaat uit twee aspecten: veerkracht, het vermogen om door te gaan na tegenslag, en consistente langetermijndoelen of -passies. Mensen die veel grit hebben laten zich minder snel afleiden, zijn minder afhankelijk van korte termijn successen en overwinnen tegenslag en obstakels gemakkelijker (dit kwam onder andere naar voren in een onderzoek van Duckworth et al. (2007). In een onderzoek van Duckworth & Quinn (2009) kwam naar voren dat grit beter voorspeller van opleidingssucces was dan intelligentie en ook, verrassend genoeg, dat grit en intelligentie licht negatief gecorreleerd was aan intelligentie. Lees verder »

Interesse verbetert je functioneren

interesse verbetert je functionerenIn dit artikel betoogde ik dat het volgen van je interesses een drijvende kracht kan zijn achter competentie-ontwikkeling. In dat artikel onderscheidde ik twee aspecten aan interesses, namelijk dingen die je leuk vindt om te doen en te leren en dingen die je belangrijk of betekenisvol vindt om te doen en te leren.

Er is een onderzoekspublicatie verschenen van Paul O’Keefe en Lisa Linnenbrink (2014) die de stelling van artikel ondersteunt: The role of interest in optimizing performance and self-regulation. Het artikel onderscheidt de volgende twee aspecten van interesses (die geheel corresponderen met mijn tweedeling): (1) affect gerelateerde interesse (dingen die je leuk vindt) en (2) waarde-gerelateerde interesse (dingen die je persoonlijk waardevol vindt). Lees verder »

Wat zou je graag leuk willen leren vinden?

leukHeb je altijd alles leuk gevonden wat je nu leuk vindt? Vond je altijd elk soort muziek dat je nu mooi vind mooi? Genoot je altijd al van precies dezelfde dingen waar je nu van geniet? Ik vermoed dat je deze vragen met ‘nee’ beantwoordt. Blijkbaar ligt wat we leuk vinden niet vast en kan dit zich over tijd ontwikkelen. Ik herinner me, het moet meer dan 20 jaar geleden zijn, hoe ik een boek weglegde dat me niet aansprak omdat ik het heel saai en abstract vond. Ik was erg verbaasd toen ik, een paar jaar later, merkte dat ik het boek aandachtig aan het lezen was en bij mezelf dacht hoe geweldig ik het vond. Het viel me op hoe zeer mijn manier van kijken blijkbaar veranderd was en hoe mijn idee van wat interessant was blijkbaar anders was geworden.Lees verder »

Hoe verschillende soorten motieven functioneren en groei beïnvloeden

Interne en instrumentele motivatieAmy Wrzesniewski en Barry Schwartz hebben een opiniestuk geschreven in de New York Times over effectieve motivatie (lees hier). In dat stuk onderscheiden zij twee soorten motivatie: interne en instrumentele motivatie. Deze termen corresponderen met twee andere termen die meer bekend zijn in de psychologische literatuur. Interne motivatie correspondeert met autonome motivatie en instrumentele motivatie correspondeert met gecontroleerde motivatie. De auteurs deden een onderzoek om uit te vinden hoe deze twee soorten motivatie fucntioneren beïnvloeden (Wrzesniewski et al (2014).Lees verder »

Oefening: hou een interessedagboek bij

interessedagboekAls je je structureel verdiept en bekwaamt in dat wat je interesseert leer je beter en houd je langer vol en kun je een goede bijdrage leveren aan je organisatie en je vak (lees meer hierover). Interesses zijn dingen die je leuk vindt om te doen en te leren en die je belangrijk of betekenisvol vindt om te doen en te leren. Om de voordelen van interessegericht werken en leren te kunnen plukken moet je een besef hebben van wat je interesses zijn. Soms hebben mensen niet zo’n helder idee over wat ze leuk en belangrijk vinden (lees meer hierover). Voor hen kan het bijhouden van een interessedagboek nuttig zijn. Lees verder »

Wat als je interesse minder sterk of afwezig is?

InteresseOp mijn artikel Interesses als drijvende krachten achter ontwikkeling heb ik vrij veel reacties gekregen; de meeste enthousiast. In het artikel pleit ik ervoor om je structureel te verdiepen en bekwamen in dat wat je interesseert. Onder interesses vallen in mijn artikel zowel dingen die je plezierig vindt om te doen en te leren als dingen die je belangrijk vindt om te doen en te leren. Door je te richten op wat je interesseert leer je beter en hou je de activiteit langer vol (zie meer).  Ten slotte leg ik in het artikel uit dat interessegericht ontwikkelen niet alleen in het voordeel van het individu maar ook in het voordeel van de organisatie is.

Naar aanleiding van het artikel kreeg ik twee vragen. De eerste is: wat doe je als je interesse fluctueert of minder wordt? De tweede is: Wat doe je nou als je niet echt niets interessant vindt of niet weet wat je interessant vindt? Hier zijn mijn antwoorden op die vragen. Lees verder »

Zelfdiscipline wordt overschat

zelfdisciplineEen van de ideeën die Alfie Kohn aanvalt in zijn boek The Myth of the spoiled child is het idee dat het vandaag de dag een groot probleem is dat kinderen geen zelfdiscipline, wilskracht, doorzettingsvermogen en vermogen om hun behoeftes uit te stellen meer hebben. Verschillende auteurs, zoals Martin Seligman, Roy Baumeister, Paul Tough en Angela Duckworth (die het woord ‘grit’ vooral gebruikt wat zo iets als lange termijn doorzettingsvermogen betekent) hebben betoogd dat ouders en leraren kinderen deze vaardigheden moeten aanleren, misschien meer dan wat dan ook.Lees verder »

progressie