Category Archive: fMRI

Reframen om verleidingen te weerstaan

Reframen om verleidingen te weerstaanRecent schreef ik over Walther Mischels nieuwe boek The Marshmallow Test. In dat boek beschrijft Mischel zijn experimenten die hebben aangetoond dat kinderen die in staat waren om behoeftebevrediging uit te stellen als ze werden blootgesteld aan verleidingen, gemiddeld meer succesvoller en gelukkiger werden in hun leven dan kinderen die hier minder goed in waren. In plaats van dat deze kinderen een grote wilskracht ontplooiden maakten zij vaak gebruik van mentale technieken zoals zichzelf afleiden en de situatie en de verleidingen anders definiëren (reframen). Nu is er een onderzoek gedaan dat de voordelen van reframen voor het uitstellen van behoeftebevrediging aantoont: Lees verder »

Zelfgekozen gedrag en hersenactiviteit

brain sagittal view - kopieRecent heb ik enkele fMRI-studies genoemd waarin werd onderzocht welke hersengebieden vooral een rol spelen bij zelfgekozen en niet-zelfgekozen gedrag. In dit artikel probeer ik de bevindingen van deze onderzoeken samen te vatten in plaatje van het brein. Eerst vat ik de bevindingen samen in woorden. Ik gebruik hierbij de Engelstalige terminologie om verwarring te voorkomen voor wie de betreffende artikelen wil nalezen (via Wikipedia kun je er vrij gemakkelijk achter komen wat de Nederlandse termen zijn).

Woogul Lee en zijn collega’s (Lee, 2011; Lee & Reeve, 2012, Lee et al., 2013) onderzochten de verschillen in breinactivatie bij gedragingen die zelfgekozen waren op basis van intrinsieke motivatie en niet-zelfgekozen gedragingen die gebaseerd waren op extrinsieke motivatie (zoals beloningen). Ze kwamen er achter dat de anterior insular cortex (AIC) meer actief was tijdens de zelfgekozen (intrinsiek gemotiveerde) gedragingen. De posterior cingulate cortex (PCC) en de angular gyrus waren meer actief tijdens de niet-zelfgekozen (extrinsiek gemotiveerde) gedragingen.Lees verder »