Progress header

Category Archive: faalfeedback

Hoe ouders over falen denken, voorspelt de mindsets van hun kinderen

Hoe ouders over falen denken, voorspelt de mindsets van hun kinderenEen nieuw onderzoek van Haimovitz & Dweck (2016) suggereert hoe ouders vooral invloed hebben op de mindset van hun kinderen. Het onderzoek laat zien dat niet zozeer hoe ouders denken over intelligentie de mindset van hun kinderen voorspelt maar vooral hoe zij denken over en reageren op falen. Ouders die falen zien als iets dat je verzwakt zijn meer gericht op prestaties dan op leren en dit lijkt ertoe te leiden dat kinderen gaan geloven dat  intelligentie vaststaat in plaats van ontwikkelbaar is. Wil je als ouder dat je kind een groeimindset ontwikkelt dan lijkt het dus raadzaam om goed op te letten hoe je over falen en fouten denkt en praat. Wil je groeimindset bij je kinderen opwekken, praat dan over falen en fouten als gebeurtenissen waar je van kunt leren. Lees verder »

Het wegoefenen van foutjes

Het wegoefenen van foutjesDeliberate practice, wat je zou kunnen vertalen als doelbewust oefenen, komt erop neer dat je geconcentreerd werkt aan (deel)taken waar jij nu nog niet betrouwbaar competent op kunt functioneren. Je zoekt hierbij dus de grens van je eigen competentie op, het punt waar het moeilijk begint te worden voor jou. Dat is wat je gaat oefenen. Je oefent kleine stukjes en je oefent ze steeds opnieuw. Daarbij is het belangrijk dat je één of andere vorm van betrouwbare feedback hebt om te beoordelen of je progressie boekt.Lees verder »

Onderzoek: ouderen beter in corrigeren van gemaakte fouten dan jongeren

Ouderen beter in corrigeren van fouten

Dat bepaalde van onze capaciteiten, als we ouder worden, afnemen, staat vast. Maar geldt dit voor al onze capaciteiten in dezelfde mate? Nee. In dit artikel schrijf ik dat bepaalde capaciteiten tot op hoge leeftijd kunnen blijven doorgroeien. Tevens schrijf ik dat bepaalde metacognities zoals mildheid kunnen toenemen en dat eigenschappen zoals egocentrisme kunnen afnemen. In dit artikel noem ik nog enkele van dit soort dingen. Deze week kwam ik nog een voorbeeld tegen van iets waar we met het klimmen der jaren beter in lijken te kunnen worden.Lees verder »

Attributie en groeimindset

Attributie en groeimindsetWe kunnen vaak eenvoudig beïnvloeden hoe anderen hun falen interpreteren. Door dit te doen kunnen we het makkelijker maken voor hen om vol te houden. 

In de psychologie hebben we ontdekt dat mensen zoeken naar verklaringen en oorzaken voor gebeurtenissen in hun leven. Dit proces, dat attributie heet, vindt vaak onbewust plaats. Wanneer mensen het idee hebben dat de oorzaken van wat gebeurtenissen en van hun eigen gedragingen buiten henzelf ligt, spreken we van externe attributie. Als ze denken dat de oorzaken binnen henzelf liggen van interne attributie. Hoe mensen gebeurtenissen attribueren heeft niet alleen invloed op hoe ze zichzelf zien maar ook op de keuzes die ze maken en daarmee op hoe zij zich ontwikkelen. Lees verder »

progressie