Progress header

Category Archive: Dunning-Kruger

Is het gevoel dat je competent bent altijd een indicatie van incompetentie?

Is het gevoel dat je competent bent altijd een indicatie van incompetentie?In dit artikel haalde ik Charles Darwin aan die ooit de uitspraak deed: “Onwetendheid wekt vaker vertrouwen dan kennis.” Ik onderschreef dat artikel en droeg als verklaring het Dunning-Kruger effect aan. De verklaring, in het kort is, dat je competentie nodig hebt om je eigen competentie relatief betrouwbaar in te kunnen schatten. Iemand met een lage competentie op een bepaald gebied heeft niet door hoe laag zijn of haar competentie is. In een ander artikel beschreef ik dat onwetendheid zelfs heel goed samen kan gaan met arrogantie terwijl veel deskundigheid goed gepaard kan gaan met bescheidenheid. Het Dunning-Kruger effect is natuurlijk niet alleen van toepassing op anderen maar ook op onszelf. David Dunning (foto), één van de naamgevers van het effect. zei het volgende: Lees verder »

Hoe het Dunning-Kruger effect progressie kan bemoeilijken

Het Dunning-Kruger effect komt er, kort gezegd, op neer dat er competentie nodig is om incompetentie te herkennen. Dit brengt met zich mee dat mensen die relatief incompetent zijn minder goed in staat zijn om hun eigen incompetentie te herkennen. Kruger & Dunning (1999) en Dunning et al. (2003) lieten zien dat er bij incompetente mensen sprake is van een zelfoverschattingseffect: mensen met een lage prestatie overschatten hun eigen prestatie. Hoe hoger de prestatie, hoe minder sterk het zelfoverschattingseffect is. Mensen met zeer hoge prestaties onderschatten hun eigen prestaties in deze onderzoeken zelfs. Dit verschijnsel brengt de pijnlijke situatie met zich mee dat zij die het laagst presteren relatief het sterkst geneigd zijn om de noodzaak voor hun groei of verbetering te onderschatten. Een nieuw onderzoek van Pennycook et al. (2017) brengt nog een verdieping aan in deze inzichten. Lees verder »

De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheid

De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheidEen onrealistische en schadelijke overtuiging waar ik vaak over geschreven heb is de statische mindset (Dweck, 2006). In een statische mindset geloven we dat bepaalde capaciteiten en eigenschappen niet ontwikkelbaar zijn. Vanwege die overtuiging spannen we ons dan ook niet in om er beter in te worden en worden we er dan ook niet beter in. Een groeimindset is realistischer en werkt beter. In een groeimindset geloven we dat we onze eigenschappen en capaciteiten wel kunnen veranderen. Deze manier van denken inspireert ons om ons in te spannen en door te zetten en maakt de kans groter dat we inderdaad vooruit komen. Tegelijkertijd gaat een groeimindset hand in hand met een duidelijk besef van onze eigen beperktheid. Hoe kan dat?Lees verder »

Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?

Constructieve feedback, zowel negatieve als positieve, kan een belangrijke rol spelen bij het halen van doelen. Uit eerder onderzoek van Koo and Fishbach (2008) is gebleken dat feedback twee soorten boodschappen kan geven. Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?De eerste boodschap gaat over commitment: het kan iets zeggen over of je doelen de moeite waard zijn en of je kans van slagen hebt. Individuen die niet sterk gecommitteerd zijn, kunnen harder gaan werken na positieve feedback (en  juist iets minder hard na negatieve feedback).

De tweede boodschap gaat over progressie: feedback kan iets zeggen over of je je voldoende hebt ingezet en of je voldoende progressie hebt bereikt. Sterk gecommiteerde individuen kunnen harder gaan werken na negatieve feedback maar juist minder hard na positieve feedback (zie figuur hiernaast). Met negatieve feedback wordt hier overigens niet bedoeld kritiek of verwijten maar informatie over wat er nog niet goed gaat en over wat er beter kan.
Lees verder »

De Dunning-Kruger helling

Afbeelding1Het Dunning-Kruger effect is het verschijnsel dat mensen die incompetent zijn op een bepaald gebied vaak niet weten, en ook niet kunnen weten, hoe onwetend of incompetent ze zijn. Een verklaring voor dit tegen-intuïtieve effect is de volgende: als je weinig weet over een bepaald gebied, weet je niet hoeveel kennis je mist, waardoor je geneigd bent jezelf te overschatten. Het Dunning-Kruger effect kan tot verassing en irritatie leiden van andere mensen. Als je iemand ziet die niet zo competent is maar praat alsof hij of zij dat wel is, kan dat tot ergernis leiden.

Maar ook voor de persoon zelf kan het Dunning-Kruger effect tot veel verwarring leiden. Dit is het met name het geval wanneer iemand zich een nieuw kennisgebieden eigen aan het maken is. Het volgende plaatje dat ik tegenkwam, illustreert een aantal van de ervaringen die mensen kunnen tegenkomen bij het aanleren van een nieuwe competentie. Het plaatje laat zien dat je bij het leren als het ware van een hoge helling afglijdt.

 

Lees verder »

progressie