Progressiegericht woordenboek


 Soorten overtuigingen:

Er zijn verschillende soorten overtuigingen: concreet, abstract, metacognitief en subjectief: 1) Concrete (objectieve) overtuigingen hebben betrekking op de fysieke werkelijkheid (bijvoorbeeld: dat is een hond), 2) Abstracte overtuigingen gaan over dingen die niet direct waarneembaar zijn (bijvoorbeeld over eerlijkheid, intelligentie), 3) Metacognitieve overtuigingen zijn overtuigingen over overtuigingen en denken (bijvoorbeeld: hoeveel bewijs heb ik nodig om te denken dat iets waar is?), 4) Subjectieve overtuigingen zijn gebaseerd op ons persoonlijke referentiekader (bijvoorbeeld: het was een saaie film).


Klik hier om meer te lezen over Soorten overtuigingen

► Verwante begrippen: Inertie van overtuigingen, Onbewuste overtuigingen, Belief system, Netwerken van samenhangende overtuigingen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: MORE model, Doemdenken, Illusie van goede intenties, Categorisch denken, Cynisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.