Progressiegericht woordenboek


 Psychologische basisbehoeften:

Psychologische basisbebenodigdheden die moeten worden bevredigd voor welzijn en goed functioneren. Deze basisbehoeften zijn aangeboren, levenslang en in alle culturen aanwezig. Het zijn de behoefte aan autonomie, aan competentie en aan verbondenheid. Vervulling van deze behoeften in werk leidt tot uiteenlopende voordelen voor individuen en organisaties. Het leidt ertoe dat we ons beter voelen en beter presteren. Frustratie van deze behoeften verslechtert ons gevoel en functioneren.


Klik hier of hier om meer te lezen over Psychologische basisbehoeften

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftenfrustratie, Behoefte aan autonomie, Behoefte aan competentie, Behoefte aan verbondenheid, Motivatie, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Gewenste-situatievraag, Sensorische adaptatie, Emotie, Frisse Start-Effect, Zelfversterkend effect


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.