Progressiegericht woordenboek


 Organismic Integration Theory:

(OIT) Eén van de zes minitheorieën binnen de zelfdeterminatietheorie. De OIT gaat over extrinsieke motivatie.


Klik hier om meer te lezen over Organismic Integration Theory

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Extrinsieke motivatie, Geïntegreerde motivatie, Organismische visie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Feedback, Bias, Latente intrapersoonlijke effecten, Perspectivisme, Competentie-ondersteuning


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.