Progressiegericht woordenboek


 Netwerken van samenhangende overtuigingen:

Onze overtuiging staan niet op zichzelf. Ze zijn normaal gesproken georganiseerd in netwerken van samenhangende overtuigingen. Drie kenmerken van  overtuigingen zijn belangrijk: coherentie, centraliteit en ingebedheid. Coherentie beschrijft hoe consistent de onderdelen van een overtuiging met elkaar samenhangen en met andere beschikbare informatie. Centraliteit van een overtuiging betreft de mate waarin een overtuiging centraal staat in je leven. Ingebedheid gaat over hoe sterk een overtuiging samenhangt met je andere overtuigingen. Vaak zijn overtuigingen die op jonge leeftijd zijn verkregen meer centraal en ingebed en daardoor lastiger te veranderen. Vaak geldt dit voor bijvoorbeeld religieuze overtuigingen.


Klik hier om meer te lezen over Netwerken van samenhangende overtuigingen

► Verwante begrippen: Inertie van overtuigingen, Soorten overtuigingen, Onbewuste overtuigingen, Belief system,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Geïdentificeerde regulatie, Loss aversion, Aankomstmisvatting, Reciprociteitsprincipe, Amotivatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.