Progressiegericht woordenboek


 Korte psychologische wijze interventies:

Interventies die kort duren en eenvoudig en goedkoop toe te passen zijn en die individuen een manier van denken aanreiekn die leidt tot een effectievere of wijzere manier van omgaan met bepaalde situaties of problemen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Korte psychologische wijze interventies

► Verwante begrippen: Psychologische affordanties, Groeimindsetinterventies (over intelligentie), Social belonging interventie, Self-affirmation intervention, Utility-value intervention, Values-Alignment intervention
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Exclusieve progressienotatie, Behoefte aan competentie, Habituatie, Inertie van overtuigingen, Fatalisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.