Progressiegericht woordenboek


 Intellectuele Integriteit:

Het verlangen en de inzet om informatie te verwerken die zowel intern consistent (zinvol) is als in overeenstemming met de externe werkelijkheid (waar).


Klik hier om meer te lezen over Intellectuele Integriteit

► Verwante begrippen: Intelligente houding, Epistemische rationaliteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Feedback, Pessimistische attributie, Job demand-resource (JD-R) model, Hedonisch welbevinden, Motivatiecontinuüm


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.