Progressiegericht woordenboek


 Illusory truth effect:

Het verschijnsel dat mensen eerder geneigd zijn te geloven dat informatie waar is als ze die meerdere malen hebben gehoord, zelfs als de informatie in werkelijkheid onwaar is. Dit effect kan optreden omdat herhaalde blootstelling aan informatie deze vertrouwder kan doen lijken, en vertrouwdheid kan leiden tot een groter gevoel van waarheid. Het illusoire waarheidseffect kan belangrijke gevolgen hebben, want het kan ertoe leiden dat mensen valse informatie als feit aanvaarden en beslissingen nemen op basis van die valse informatie.


Klik hier om meer te lezen over Illusory truth effect

► Verwante begrippen: Backfire effect, Continued influence effect, Intellectuele nederigheid, Bias blind spot, Naïef realisme, Belief bias
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Illusie van transparantie, Wet van de remmende voorsprong, Theory of reasoned action, Extrinsieke doelen, Zelfkritiek


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.