Progressiegericht woordenboek


 Illusion of agreement:

Illusie van overeenstemming. De illusie dat we het veel meer met elkaar eens zijn dan feitelijk het geval is. Die illusie wordt in de hand gewerkt door dat we wel dezelfde professionele taal spreken met elkaar en vanuit dezelfde algemene principes werken. De illusie blijft ook bestaan omdat we in het algemeen een conflict mijdende neiging hebben. Het is makkelijker om meningsverschillen uit de weg te gaan dan ze op te zoeken.


Klik hier om meer te lezen over Illusion of agreement

► Verwante begrippen: Illusie van begrip, Illusie van transparantie, Illusory truth effect, Confirmation bias, Consensusvraag,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Samenvatten, Cynisme, Existence bias, Behoefte aan autonomie, Leerzone


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.