Progressiegericht woordenboek


 Gedistantieerde zelfspraak:

Het gebruik van onze eigen naam als we onszelf toespreken. Het leidt ertoe dat we onszelf iets abstracter gaan waarnemen en iets minder in termen van onze eigen sociale identiteit. Dit kan niet alleen helpen bij het reguleren van onze emoties en bij wijs redeneren maar heeft ook invloed op hoe we onszelf zien.


Klik hier om meer te lezen over Gedistantieerde zelfspraak

► Verwante begrippen: Zelfdistantiëring. Wijsheid, Emotieregulatie, Zelfregulatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Hindsight bias, Surplusprobleem, Dunning-Kruger effect, Stromanredenering, Flexibiliteitsmindset


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.