Progressiegericht woordenboek


 Epistemische rationaliteit:

Overtuigingen hebben die overeenstemmen met de werkelijkheid. Je bent dus epistemisch rationeel als je je overtuigingen baseert op bewijs.


Klik hier om meer te lezen over Epistemische rationaliteit

► Verwante begrippen: Instrumentele rationaliteit, Metarationaliteit, Smalle rationaliteit, Brede rationaliteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Behoefte aan autonomie, Wet van de remmende voorsprong, Sensorische adaptatie, Curse of knowledge, Resultaatsdoelen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.