Progressiegericht woordenboek


 Empathische mindset interventie:

Een kortdurende interventie erop gericht om om middelbare schoolleraren opnieuw te focussen op het begrijpen en waarderen van de perspectieven van leerlingen en op het in stand houden van positieve relaties, zelfs wanneer leerlingen zich misdragen. De interventie ‘empathisch denken’ is een korte online lees- en reflectieoefening. Hij nodigt leraren uit om na te denken over de cruciale kans die ze hebben om leerlingen te helpen groeien en leren wanneer ze zich misdragen, inclusief om naar leerlingen te luisteren en hun perspectief te begrijpen, en om positieve relaties te onderhouden in omstandigheden van wangedrag.


Klik hier of hier om meer te lezen over Empathische mindset interventie

► Verwante begrippen: Mindsettheorie, Universele mindset,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mindset, Werken met wat er is, Behoefte aan competentie, Situatieselectie, Negativiteitsbias in nieuwsberichten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.