Tell Me What I Did Wrong: Experts Seek and Respond to Negative Feedback

by Stacey R. Finkelstein and Ayelet Fishbach

 

Samenvatting [vertaling CV]: Een groot deel van marketing communicatie bestaat uit feedback aan consumenten. Dit artikel verkent welke feedback mensen zoeken en op welke feedback ze reageren. Wij voorspellen en vinden bewijs voor een verschuiving van positieve naar negatieve feedback terwijl mensen expertise opbouwen. Wij documenteren deze verschuiving in een aantal gebieden waaronder feedback bij het aanleren van een taal, het nastreven van milieu-doelstellingen en het gebruik van consumenten producten. Over al deze gebieden was het zo dat leken op zoek waren naar en reageerde op positieve feedback en experts op zoek waren naar en reageerden op negatieve feedback. Wij onderzoeken een motivationele verklaring voor de verschuiving in feedback: positieve feedback verhoogde de commitment van leken en negatieve feedback verhoogde het gevoel van experts dat zij onvoldoende progressie aan het maken waren.

 

English version

Print Friendly, PDF & Email