Autonomie-ondersteunend lesgeven in Chinese scholen

Werkt autonomie-ondersteunend onderwijs ook in andere culturen? Onderzoekers Yu et al. (2016) deden een longitudinale studie naar de effecten van autonomie-ondersteuning bij Chinese leerlingen die de overgang maakten van de basisschool naar het middelbaar onderwijs (N=236). De studie duurde 18 maanden. De onderzoekers namen op 4 momenten vragenlijsten af: in de herfst van de 1e klas (T1), in de lente van de 1e klas (T2), in de herfst van de 2e klas (T3) en in de lente van de 2e klas (T4).

Trainingen Progressiegericht Werken

Inhoud van de vragenlijsten

Deze vragenlijsten hadden betrekking op

  1. Teacher Autonomy Support (TAS), beleefde autonomie-ondersteuning door docenten. Schaal bestaande uit 5 items.
  2. Basic psychological needs satisfaction (BPNS), vervulling van de psychologische basisbehoeften. Schaal bestaande uit 18 items.
  3. School engagement, betrokkenheid bij school. Schaal bestaande uit 15 items.
  4. Anxiety and depression, angst en depressie, schaal bestaande uit 8 items.

Verwachtingen

Op grond van de zelfdeterminatietheorie, verwachtten de onderzoekers dat autonomie-ondersteuning door de docent zou leiden tot meer vervulling van de basisbehoeften en dat dit zou leiden tot meer betrokkenheid en dat dit zou leiden tot minder angst en depressie (zie figuur).

Resultaten

De onderstaande figuur vat de resultaten van deze studie samen.

Dit plaatje is als volgt samen te vatten in woorden: De resultaten bevestigen de verwachtingen op grond van de zelfdeterminatietheorie. Autonomie-ondersteuning door de docent in de herfst van de 1e klas, vergrootte de vervulling van basisbehoeften in de lente van de 1e klas, wat op zijn beurt leidde tot een toegenomen betrokkenheid met school in de herfst van de 2e klas, wat leidde tot lagere gevoelens van angst en depressie in de lente van de 2e klas.

Implicaties: positieve effecten van autonomie-ondersteunend onderwijs

Het is interessant om te zien dat ook in een cultuur die gezien wordt als meer hiërarchisch en collectivistisch, autonomie-ondersteunend lesgeven gunstige effecten heeft zoals hierboven beschreven. Ben je docent en wil je je nog eens verdiepen in hoe je autonomie-ondersteuning kunt toepassen in je klas? Klik dan hier.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)