Twee sets van concepten in de motivatieliteratuur kunnen wat verwarrend overkomen. Aan de ene kant is er het onderscheiden tussen approach (toenadering) en avoidance (vermijding); aan de andere kant is er het onderscheid tussen prevention (het voorkomen van iets) en promotion (het bevorderen van iets). Hieronder licht ik het verschil tussen beide onderscheiden toe.

Uitleg van de termen

Voordat ik dat toelicht is hier eerst een uitleg over de betekenis van de vier termen:

  1. Approach versus avoidance motivatie: Een approach motivatie is een motivatie om een bepaalde positieve situatie te bereiken terwijl een avoidance motivatie een motivatie is om een negatieve situatie te vermijden.
  2. Promotion versus prevention focus: een promotion focus gaat over het bereiken van positieve uitkomsten (een voordeel) terwijl een prevention focus gaat over het vermijden van het bereiken van een niet-negatieve situatie.

2×2 Model

Wat is dus het verschil tussen beide dimensies? Molden, Lee, & Higgins (2008) leggen het verschil uit aan de hand van een 2×2 assenstelsel. Hier is mijn aanpassing van dat model:  


Wat betekent dit voor progressie?

Voor iemand met een approach-prevention oriëntatie is dus een resultaat van 0 (niet-negatief) bevredigend terwijl voor iemand met een approach-promotion oriëntatie dit niet zo is. Een approach-promotion vereist een positieve (+) uitkomst. Wat betekent dit voor de definitie van progressie? Voor iemand met een approach-prevention focus is een verschuiving van ─ → 0 betekenisvolle progressie terwijl een verschuiving van 0 → + niet zo betekenisvol is. Maar voor iemand met een approach-promotion focus is een verschuiving van ─ → 0 waarschijnlijk niet erg betekenisvol terwijl een verschuiving van 0 → + wel als betekenisvol zal worden gezien.

English version

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)