Alledaagse wijsheidIgor Grossman en Ethan Kross (2014) lieten zien dat mensen, door met afstand te kijken naar hun eigen problemen, vanuit een derdepersoonsperspectief, kunnen komen tot komen tot wijzere oordelen (lees meer over dat onderzoek). Een nieuw onderzoek van Grossman et al. (2016) richt zich op de vraag hoe stabiel of veranderlijk wijsheid in alledaagse situaties is. De onderzoekers voerden een dagboekonderzoek uit bij 152 mensen naar Wijs Redeneren (WR) door mensen dagelijks gedurende 9 maanden te laten reflecteren op problemen die zij de vorige dag hadden meegemaakt. De onderzoekers keken daarbij naar drie facetten van wijsheid: intellectuele bescheidenheid, zelftranscendentie (met afstand naar je eigen situatie kunnen kijken) en rekening kunnen houden met het perspectief van anderen/compromissen kunnen sluiten.

Trainingen Progressiegericht Werken

Bevindingen

Het onderzoek liet zien dat de binnenpersoonsvariabiliteit in wijs redeneren groter is dan de tussenpersoonsvariabiliteit. Deze relatief grote binnenpersoonsvariabiliteit houdt in dat mensen in sommige situaties veel wijzer handelden dan in andere. De geringere tussenpersoonsvariabiliteit betekent dat factoren binnen de persoon (eigenschappen) in veel geringere mate wijs handelen bepaalden. Situaties hebben dus een grotere invloed dan eigenschappen op wijs redeneren. Dit betekent dat wijsheid slechts in beperkte mate een stabiel persoonskenmerk is. Verder was een bevinding dat wanneer mensen bovengemiddeld wijs handelden zij meer positieve en minder negatieve emoties hadden. Tevens rapporteerden zij in zulke situaties meer complexe (rijke) emoties, een betere emotieregulatie en een grotere vergevingsgezindheid.

Conclusie

Wijsheid lijkt dus geen stabiele persoonlijkheidstrek te zijn. Ieder van ons handelt soms wijzer, soms minder wijs afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Wijsheid is iets goeds: op momenten dat we wijzer handelen treden er belangrijke voordelen op voor onszelf. We kunnen onze alledaagse wijsheid vergroten door te reflecteren op de situaties waarin we al wijs handelen. Dit kan ons helpen om ons beter bewust te worden van de grote voordelen van alledaagse wijsheid en van de manieren waarop wij het zelf voor elkaar hebben gekregen om wijs te handelen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (5)