5 Psychologische principes in gespreksvoeringGespreksvoering speelt een grote rol in ieders leven. Zowel in ons werk als in ons privéleven voeren we elke dag wel gesprekken. Goede gesprekken zorgen ervoor dat we ons prettig voelen en verbonden met onze gesprekspartners en dat we vooruit komen in wat we willen bereiken. Voor het voeren van goede gesprekken is nuttig om enige kennis te hebben over de psychologie. Door enkele basisprincipes te kennen kunnen we effectiever naar voren brengen wat we belangrijk vinden en effectiever reageren op uitingen van anderen. Hieronder worden 5 psychologische principes besproken die je kunnen helpen om je gesprekken effectiever te maken. 

 

1. Het reciprociteitsprincipe

Dit principe betekent: mensen zijn geneigd om terug te geven wat ze krijgen. Praktisch betekent dit het volgende. Als mensen negatief bejegend worden in een gesprek neemt de kans toe dat ze negatief zullen reageren. Het omgekeerde is ook het geval: als je mensen positief bejegent, neemt de kans toe dat ze positief zullen reageren. Een consequentie van het reciprociteitsprincipe is dat negativiteit in gesprekken gemakkelijk escalaties op kan wekken. Een negatieve uiting leidt namelijk al gauw tot een negatieve respons. Deze negatieve respons leidt zelf weer tot een negatieve respons. Een goede manier om het reciprociteitseffect te benutten is door zelf constructief te communiceren en te laten blijken dat je serieus neemt wat de ander zegt. Dit maakt het voor de ander gemakkelijker om zelf ook constructief te zijn en jou serieus te nemen. (Lees meer).

 

2. Eerst aansluiten dan doorschakelen

Een sleutel tot effectieve gespreksvoering is om eerst aan te sluiten bij wat de ander heeft gezegd op een erkennende wijze. Door dit te doen wordt de conversatie vloeiend. De ander merkt dat jij hebt geluisterd naar wat hij of zij heeft gezegd en dat jij dit serieus neemt. Ook krijgt de ander, door jouw aansluiten, een paar extra seconden om na te denken over wat hij of zij heeft gezegd. Dit geeft hem of haar de gelegenheid om na te gaan of wat hij of zij zei klopte en om eventueel nog iets te verduidelijken. (Lees meer).

 

3. Het reactance effect

Dit is het verschijnsel dat we onze eigen autonomie proberen te beschermen door ons te verzetten tegen een boodschap waar iemand ons met kracht van wil overtuigen. Om in een gesprek iets te bereiken is het daarom meestal niet zo’n goed idee om de ander onder druk te zetten of heel overtuigend toe te spreken (“Geloof me nou, je moet echt….”). Het werkt vaak beter om goede, activerende vragen te stellen. (Lees meer).

 

4. De negativiteitsbias

Dit is het verschijnsel dat we negatieve informatie gemakkelijker opmerken dan positieve informatie en dat we geneigd zijn om meer gewicht toe te kennen aan negatieve informatie dan aan positieve. Waarom is dit belangrijk? Omdat je daardoor gemakkelijk begrip krijgt voor negatieve gesprekspartners. Ze vertonen immers eigenlijk vrij normaal gedrag. Ook kun je als dit principe kent er beter op letten om de ander zo min mogelijk met je eigen negativiteit te belasten. Als je je boodschap op een negatieve manier brengt, merkt de ander namelijk vermoedelijk het negatieve sterker op dan de inhoud van je boodschap. (Lees meer).

 

5. De plus achter de min zoeken

De techniek van de plus achter de min zoeken, is gebaseerd op de aanname dat uiteindelijk niemand uit is op het negatieve. Soms uiten mensen zich heel negatief. Maar het feit dat ze met jou in gesprek zijn, is een aanwijzing dat ze in ieder geval in zekere mate hopen dat de interactie nuttig wordt. Uiteindelijk moet er iets positiefs zitten achter wat ze zeggen of doen. Dit kan een positieve bedoeling zijn of een goed idee wat de persoon nog lastig onder woorden kan brengen. Omdat het gedrag er nu nog negatief uitziet, is dat positieve element nog verborgen achter het negatieve. Je kunt het als jouw taak zien om de verborgen plus achter de min te vinden. Door gerichte vragen te stellen op een respectvolle en nieuwsgierige manier is het waarschijnlijk dat je zowel jezelf als de andere persoon helpt door positievere woorden en gedragingen naar boven te krijgen. (Lees meer).

 

Meer over progressiegericht werken

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (5)