5 Manieren waarop mindset relevant is in de hulpverlening en zorg

 

In dit artikel leg ik uit waarom de groeimindset zo’n belangrijke pijler van progressiegericht werken is. Vervolgens beschrijf ik vijf manieren waarop de groeimindset relevant is voor professionals in de hulpverlening en zorg.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Groeimindset als pijler van progressiegericht werken

In progressiegericht werken is de groeimindset een belangrijke pijler. Het onderstaande plaatje illustreert dat.

Linksonder staat autonome motivatie. Hiervan is sprake als je er echt achter staat wat je aan het doen bent omdat je het interessant of belangrijk vindt. Autonome motivatie is te zien als een energiebron. Vandaar het symbooltje in de tekening van een bliksemschicht. Autonome motivatie is de energie om je in te zetten en vol te houden.

Linksboven staat de groeimindset. De groeimindset is te zien als het geloof dat progressie beter is. Zonder dat geloof (dit heet een statische mindset) is inspanning en volharding niet of nauwelijks op te brengen. Waarom zou dat immers doen als je toch niet gelooft dat je vooruit kunt komen? Een groeimindset is het geloof dat je door inspanning en goede strategieën progressie kunt boeken. In het plaatje symboliseer ik mindset als een deur. Bij een statische mindset is de deur dicht. Bij een groeimindset staat hij open.

Het plaatje laat zien dat een statische mindset altijd roet in het eten kan gooien. Ook al vind je iets interessant of belangrijk, als je denkt dat je er toch niet beter in kunt worden of vooruit in kunt komen, waarom zou je het dan proberen?

Wanneer zijn mindsetinterventies zinvol?

Interventies gericht op het opwekken van een groeimindset zijn niet altijd nodig. Veel mensen hebben al een groeimindset en veel mensen zijn al goed opgewassen tegen de omstandigheden waarin ze moeten functioneren. Maar wanneer mensen wel een statische mindset hebben en wanneer zij in extra uitdagende omstandigheden zijn kunnen mindsetinterventies heel nuttig zijn. Denk hierbij aan situaties waarin je in een heel nieuwe situatie bent die nieuwe, andere en hogere eisen aan je stelt dan je gewend was. Of denk aan een situatie waarin jij op een bepaalde manier gestereotypeerd wordt.

Een extreem voorbeeld van iemand in moeilijke omstandigheden was een jongeman die een levenslange gevangenisstraf uitzat. In 2008 hoorde hij was het werk van Carol Dweck. Dit riep in hem een sterke groeimindset op. In dit artikel kun je de brief lezen die hij in 2019 schreef aan Carol Dweck: “Gelooft u echt dat ik kan veranderen?”

Mindset in de hulpverlening en zorg

Kort geleden gaven wij enkele trainingen progressiegericht werken aan een team van professionals werkzaam in de verslavingszorg en aan een team professionals werkzaam in de revalidatie. Eén van de onderdelen in beide trainingen was de groeimindset. De meeste professionals zagen dit als een relevant onderwerp voor hun werk. Beide groepen van professionals werken namelijk met mensen die op een uitzonderlijke manier met lastige uitdagingen om moeten gaan. Denk aan een jongere die probeert een verslaving aan drugs te overwinnen. Of denk aan een man die na een herseninfarct via oefening probeert weer goed te leren lopen en praten.

Ik sprak twee vooraanstaande onderzoekers op het gebied van mindsets en vroeg hen of zij onderzoek kenden naar groeimindset interventies in sectoren als de verslavingszorg en de revalidering. Ze kenden zulk onderzoek niet maar dachten dat de groeimindset heel relevant was voor dit soort beroepen. Ik denk dat ook.

5 Manieren waarop mindset relevant is

Al pratende merkten we dat de mindset op diverse manieren heel relevant zijn voor mensen die werken in zulke organisatie. Hier zijn de vijf manieren die wij herkenden:

  1. Voor professionals zelf met het oog op hun eigen ontwikkeling: onderzoek heeft laten zien dat professionals in allerlei beroepsgroepen na een aantal jaren een plateau bereiken in hun functioneren. Ze hebben dan een niveau van acceptabel functioneren bereikt en groeien niet verder. Je verder blijven ontwikkelen voorbij dat plateau is echter verstandig. Dit vergt een voortdurende investering in je verdere groei, door studie, reflectie en oefenen. Een groeimindset is hiervoor een voorwaarde. (lees meer)
  2. In de relatie tussen professional en cliënt (en hun familieleden): als cliënten in zulke uitdagende omstandigheden verkeren kan het zijn dat ze een statische mindset hebben. Met andere woorden: dat ze twijfelen of ze beter kunnen worden en hun problemen op zullen kunnen lossen. Groeimindsetinterventies kunnen in zulke situaties een nuttige rol spelen. (lees meer)
  3. In de relatie tussen leidinggevenden en professionals: leidinggevenden met een groeimindset investeren meer in de groei van hun medewerkers. Ook zien medewerkers dit soort leidinggevenden als meer fair jegens hen. (lees meer)
  4. In de samenwerking tussen collega’s: in organisaties waarin een groeimindsetcultuur bestaat voelen medewerkers zich meer betrokken en werken zij prettiger samen. Ook vindt in zulke organisatie meer innovatie plaats. (lees meer)
  5. In de opvoeding van hun eigen kinderen: professionals die zelf ook ouders zijn leggen bijna altijd ook een relatie met de manier waarop ze hun eigen kinderen opvoeden. Door het opwekken van een groeimindset bij hun eigen kinderen kunnen ze helpen  om leren en presteren leuker en effectiever te laten verlopen. (lees meer)

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)