ingrediënten Wat de essentie is van progressiegericht werken valt op vele manieren te beschrijven (stappenmodellen, visualisaties, lijstjes met voorbeeldvragen, etc). Hier is nog zo’n manier. Als er een recept voor progressiegericht werken zou bestaan dan zou je de volgende 4 ingrediënten nodig hebben:

  1. Ondersteunen van de keuzevrijheid van de cliënt: progressiegerichte coaches respecteren en werken niet alleen met de autonomie en de keuzevrijheid van cliënten maar ze stellen ook bewust vragen en scheppen mogelijkheden om het gevoel van autonomie en de keuzemogelijkheden van cliënten te versterken.
  2. Gebruiken van het cliëntperspectief: er wordt gevraagd naar het perspectief van cliënten en hier wordt mee gewerkt. Wat cliënten naar voren brengt wordt gezien en behandeld als relevant en bruikbaar.
  3. Vragen stellen over gewenst gedrag: er worden vragen gesteld gericht op het verkrijgen van levendige beschrijvingen van het gewenste gedrag in de toekomst, in het heden en in het verleden.
  4. Uiting geven aan positieve verwachtingen: gedurende het proces van het helpen van cliënten uiten progressiegerichte coaches subtiel hun verwachting dat cliënten in staat zullen zijn om met hun omstandigheden om te gaan, om stapjes vooruit te zetten en om uiteindelijk te bereiken wat ze bereiken willen.
Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)