Wat kies je: leerdoelen of prestatiedoelen?

Een belangrijk onderscheid in de psychologie is het onderscheid tussen leerdoelen versus prestatiedoelen . Bij leerdoelen gaat het om het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Bij prestatiedoelen gaat het om het concurreren op resultaten. Dit onderscheid is belangrijk voor het onderwijs. Moet je leerlingen leren om vooral leerdoelen te stellen of is het verstandiger om ze prestatiedoelen te laten stellen? Wat werkt beter? Lees verder »

Niet denken aan het halen van het belangrijke doel

Niet denken aan het halen van het belangrijke doelAls je een heel belangrijk doel moet halen kan het verstandig zijn om tijdens het leveren van je prestatie niet aan het doel te denken. In plaats daarvan kun je je beter van moment tot moment richten op je eigen gedrag. In een nieuw artikel, Stop thinking positively, legt Alex Korb (auteur van The upward spiral) uit hoe dit werkt. Lees verder »

The Great Escape (Angus Deaton)

The Great Escape (Angus Deaton)Een paar weken geleden werd de Nobelprijs voor de economie uitgereikt. Van tevoren vroeg ik mij af op de prijs wellicht zou gaan naar Thomas Piketty, schrijver van het boek Capital in the Twenty-First century, vanwege zijn spraakmakende onderzoek over de effecten van economische ongelijkheid. Dat bleek niet het geval te zijn. De prijs ging naar iemand die ik niet kende, Angus Deaton, een schotse econoom die werkt aan Princeton. Interessant genoeg heeft deze econoom zich ook verdiept in economische ongelijkheid. In 2013 schreef hij een toegankelijk boek over zijn werk met als titel The Great Escape, Health, Wealth, and the Origins of Inequality.Lees verder »

Wat is een groeimindset niet?

Een groeimindset klinkt misschien aantrekkelijk. Maar misschien klinkt een groeimindset ook wel als te mooi om waar te zijn. Laten we daarom eens kijken naar wat een groeimindset nu wel is en wat het niet is. Kort gezegd betekent een groeimindset het geloof dat je je capaciteiten kunnen verbeteren en je eigenschappen kunt veranderen door je effectief in te spannen. Het is niet zo dat mensen simpelweg of een groeimindset of een statische mindset hebben. Mindset is niet als een schakelaar met slechts twee standen: statisch of groei. In plaats daarvan zijn er allerlei gradaties. Je kunt dus beter denken aan een continuüm dan aan een schakelaar. Lees verder »

4 Factoren die het veranderen van overtuigingen bemoeilijken

Omdat overtuigingen zoveel invloed hebben in ons leven is het belangrijk om onze overtuigingen goed te evalueren en blijven ontwikkelen. Overtuigingen zijn veranderbaar. We kunnen erachter komen dat een denkbeeld dat we vroeger hadden onjuist is of belemmerend werkt in ons leven. Maar het veranderen van onze overtuigingen is niet altijd gemakkelijk. Dat komt doordat we als mensen een paar obstakels hebben die het ontwikkelen van onze overtuigingen kunnen bemoeilijken. Ik wil er vier belangrijke noemen.Lees verder »

Voorwaardelijke achting door ouders heeft negatieve effecten

Voorwaardelijke achting

Een belangrijk onderwerp binnen de zelfdeterminatietheorie is de basale behoefte aan verbondenheid, de behoefte aan het beginnen en onderhouden van relaties en aan het zorgen voor anderen en verzorgd worden door anderen (Weinstein, 2014). De behoefte aan verbondenheid is universeel en levenslang aanwezig, ook, zo blijkt uit onderzoek, bij mensen die zeggen geen behoefte aan contact te hebben. Lees verder »

Activity scheduling en depressiviteit

Activity scheduling en depressiviteit

Bij mentale problemen, zoals depressiviteit, kun je aan verschillende soorten aanpakken denken om ze op te lossen. Drie soorten aanpakken zijn: (1) het nemen van medicijnen, (2) in psychotherapie gaan en (3) het zelfstandig aanpakken van het probleem. Naar de effectiviteit van (1) en (2) wordt veel onderzoek gedaan; naar de effectiviteit van (3) minder. Dat dit zo is, kun je op een niet-cynische manier interpreteren maar ook een wat cynischere manier. Ik laat in het midden welk soort interpretatie meer hout snijdt (vermoedelijk zijn ze beide deels waar).Lees verder »

Boek: Building Autonomous Learners

Building Autonomous LearnersDe zelfdeterminatietheorie is toepasbaar op allerlei gebieden. Onderwijs is daar een goed voorbeeld van. Nu is er een boek verschenen dat specifiek in gaat op deze toepassing: Building autonomous learners. Perspectives from Research and Practice using Self-Determination Theory. Lees verder »

Het belang van experimenteel onderzoek

Het belang van experimenteel onderzoek

Richard Nisbett beschrijft in zijn boek Mindware het belang van het doen van experimenten. Hij zegt dat het doen van experimenten onontbeerlijk is om uit te vinden wat werkt en wat niet werkt. Onze intuïtieve beoordeling van wat werkt of niet is namelijk vaak niet juist. Lees verder »

Kiezen voor goed onderwijs en voor de groeimindset

Kiezen voor goed onderwijs en voor de groeimindset

Kortgeleden bekritiseerde ik een artikel van Alfie Kohn waarin hij Carol Dweck bekritiseerde. Of Kohn de groeimindset niet goed begrijpt en niet goed op de hoogte is van onderzoek, of bewust misleidt, weet ik niet. Maar wat hij zegt, klopt niet. Ik wil één kritiekpunt van hem hier even apart onder de aandacht brengen omdat het essentieel is. Kohn suggereert dat het stimuleren van een groeimindset individuen impliciet de boodschap geeft dat we de condities waar we mee geconfronteerd worden gewoon maar moeten leren accepteren en ons eraan moeten aanpassen, en ze moeten zien als een uitdaging die we moeten overwinnen, in plaats van ze te veranderen. Ik zal uitleggen waarom dit niet klopt.Lees verder »

De belemmerende effecten van impliciete zelfovertuigingen

De belemmerende effecten van impliciete zelfovertuigingen

Onze overtuigingen over onszelf kunnen een sterke invloed hebben op hoe we ons gedragen en op hoe goed het met ons gaat. Van onze overtuigingen over onszelf zijn we ons niet altijd bewust. Er bestaan wat we noemen impliciete zelfovertuigingen. Een voorbeeld van zo’n impliciete zelfovertuiging kan zijn: ‘ik ben geen wiskundepersoon’ of ‘wiskunde is niets voor mij’. Onderzoekers Cvencek et al. (2015) van de universiteit van Washington kwamen er in een onderzoek bij 299 lagere schoolleerlingen uit Singapore achter dat deze jonge kinderen vaak al onbewuste gedachten hebben over of zij wel of niet een ‘wiskundepersoon’ zijn.Lees verder »

Hoe robuust zijn onderzoeksbevindingen over de groeimindset?

Hoe robuust zijn onderzoeksbevindingen over de groeimindset?

Recent schreef ik over het replicatieprobleem in de sociale wetenschap. Ik schreef dat een groot team van onderzoekers 100 psychologische en sociaalwetenschappelijke onderzoeken die waren gepubliceerde in voorstaande tijdschriften, heeft gerepliceerd. Het resultaat: veel van de effecten die in de originele studies werden gevonden, werden in de replicatiestudies niet gevonden en veel van de effecten die in de replicatiestudies wel werden gevonden ware zwakker dan de effecten die werden gevonden in de originele studies. Ik vroeg mij af of er onder die 100 studies ook studies naar de groeimindset waren en, zo ja, of de bevindingen hiervan wel of niet gerepliceerd zijn. Lees verder »