Bestaat er zoiets als beschaving?

Bestaat er zoiets als beschaving?

 

Bestaat er zoiets als beschaving? Of is wat we beschaving noemen een illusie en kunnen we beter terug naar onze natuurlijke staat?

Lees verder »

De geschiedenis van de vooruitgang

De geschiedenis van de vooruitgangAls lezer van deze website heb je waarschijnlijk wel belangstelling voor het begrip vooruitgang en voor het nadenken over vragen als: wat is vooruitgang?; is vooruitgang echt mogelijk?; en, zo ja, hoe kunnen we het bereiken? Wellicht heb je dan ook belangstelling voor het boek De geschiedenis van de vooruitgang van de Rutger Bregman. In dit boek van bijna 400 bladzijden schrijft Bregman een op vlotte manier over hoe het denken over (de mogelijkheid) van vooruitgang door de jaren heen zich ontwikkeld heeft. In boek bestrijkt hij de hele geschiedenis, vanaf de oerknal, en beschrijft hij hoe allerlei beroemde denkers over vooruitgang dachten.Lees verder »

Geen progressiegarantie

Geen progressiegarantie

Progressie bereiken in wat belangrijk voor ons is, is heel motiverend. Ik heb het zowel over individuele progressie, progressie in je eigen leven, als over collectieve progressie, progressie op groepsniveau of samenlevingsniveau. Wat lastig kan zijn is dat progressie lang niet altijd gemakkelijk te zien is. Wanneer we er niet goed op letten zien we het gemakkelijk over het hoofd. Bovendien is het niet altijd duidelijk of we een ontwikkeling moeten interpreteren als progressie. Er is, denk ik, een inherente reden waarom progressie moeilijk te zien is. Door progressie te boeken, komen we op een hoger niveau terecht waarin nieuwe, hogere eisen aan ons worden gesteld. Die hogere eisen kunnen we interpreteren als een teken van achteruitgang in plaats van vooruitgang.Lees verder »

Wanneer is het wijs om iets te geloven?

Hoe kunnen we bepalen of iets geloofwaardig is? Met andere woorden: hoe kunnen we bepalen of bepaalde stellingen over de werkelijkheid, zogenaamde waarheidsclaims, valide zijn of niet? In dit Engelstalige filmpje beschrijf ik enkele stappen die je kunt zetten om deze vragen voor jezelf te beantwoorden (click op het plaatje om af te spelen).

Picture1

De CPW 7-stappenaanpak en 3 progressiegerichte pijlers

De CPW 7-stappen aanpak (Visser, 2013, Schlundt Bodien, 2013) is een progressiegerichte vragenstructuur die veel gebruikt wordt in coachingsgesprekken. De structuur werkt goed om te bedenken wat je wilt bereiken en hoe je stapjes vooruit kunt zetten. Tegelijk is aanpak een prima manier om 3 belangrijke pijlers van progressiegericht werken te ondersteunen. Die 3 pijlers zijn autonomie-ondersteuning, de groeimindset en het progressieprincipe.

Lees verder »

Waar haal jij je energie vandaan?

Waar haal jij je energie vandaan?

Waar haal jij je energie vandaan? Ben jij als dat Duracell konijntje of is er een andere verklaring waarom je je energiek voelt, zelfs als je hard aan het werk bent?

Lees verder »

De echte les uit het Stanford-gevangenisexperiment?

Stanford-gevangenisexperiment

Welke les kunnen we het beste trekken uit het Stanford-gevangenisexperiment?

Het Stanford-gevangenisexperiment, opgezet uitgevoerd door Philip Zimbardo in 1971, is één van de meest bekende experimenten in de psychologie. In de kelder van Stanford University werd een gevangenis nagebouwd. Studenten die meededen aan het onderzoek werden willekeurig de rol van gevangene of bewaarder toegekend. Zimbardo zelf deed ook mee aan het experiment. Hij speelde de rol van gevangenisdirecteur. De standaardinterpretatie van wat het onderzoek heeft opgeleverd, komt ongeveer neer op het volgende: na verloop van tijd gingen gevangen zich onderdanig machteloos gedragen en bewaarders kwamen in de verleiding om hun macht te misbruiken en zich wreed te gaan gedragen. Het experiment werd stopgezet toen een student die meedeed aan het onderzoek kritiek gaf op mensonterende toestanden die tijdens het experiment plaatsvonden.Lees verder »

In afzondering werken aan ambitieuze doelen

In afzondering werken aan ambitieuze doelen

Nieuw onderzoek maakt begrijpelijk hoe mensen in afzondering kunnen werken aan zeer hoge doelen en zich daar ook nog goed bij kunnen voelen. 

Lees verder »

7 Sceptische opmerkingen over neuroplasticiteit

Op deze site heb ik al diverse malen enthousiast geschreven over neuroplasticiteit (zie bijvoorbeeld dit, dit, ditdit, ditdit en dit). Volgens Wikipedia duidt neuroplasticiteit op veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring en kan het verschillende vormen aannemen: het kan optreden als onderdeel van de normale ontwikkeling, als onderdeel van leerprocessen bij normale volwassenen en na hersenletsel. Omdat ik geloof dat het verstandig is om bij het leren te pendelen tussen een houding van ontvankelijkheid en enthousiasme en een houding van scepsis of kritiek, leek het me goed om me eens te verdiepen in een paar kritische geluiden over (publicaties over) neuroplasticiteit. Ik doe dat aan de hand van enkele auteurs die zich een paar keer tamelijk sceptisch (en, in sommige gevallen, cynisch) hebben geuit over het begrip neuroplasticiteit of publicaties over neuroplasticiteit.Lees verder »

Het activeren van een leerling

Het activeren van een leerlingIk kwam een mooi voorbeeld tegen van het activeren van een leerling op een progressiegerichte manier. 

Tineke geeft les aan middelbare scholieren op een internaat. Tijdens de periode waarin deze leerlingen op het internaat zitten werken zij een flink deel van de tijd zelfstandig aan hun vakken. Daar waar zij hulp en uitleg nodig hebben krijgen zij deze van Tineke en haar collega’s. Regelmatig worden er uiteraard ook toetsen afgenomen. Tineke maakt regelmatig gebruik van progressiegerichte technieken zoals groeimindset-interventies en autonomie-ondersteuning. Dagelijks maakt zij beknopte observatie-/reflectieverslagen -zowel voor zichzelf als voor de overdracht naar haar collega’s- waarin ze notities maakt van wat er die dag is gebeurd. Een van die recente notities heb ik gelezen en onthouden. Hij ging ongeveer als volgt: Lees verder »

De ontdekking van de groeimindset, 40 jaar geleden

De ontdekking van de groeimindset, 40 jaar geleden

Hier volgt een beknopte beschrijving van die ontstaansgeschiedenis van het onderzoek naar groeimindsets. Het begon 40 jaar geleden.

Carol Dweck

Carol Dweck is één van de bekendste psychologen van deze tijd. Ze schreef de internationale bestseller Mindset. The New Psychology of Success die in vele talen, waaronder het Nederlands, werd vertaald. Dat is een toegankelijk boek dat door talloze ouders, docenten en andere geïnteresseerden is verslonden. Daarnaast is ze, vooral in Amerika, bekend van tv-optredens, artikelen in de populaire pers en presentaties. Maar dat is niet alles. Zij staat ook wetenschappelijk hoog aangeschreven. Ze is hoogleraar aan de prestigieuze Standford University vlak bij van San Franciso en was daarvoor hoogleraar aan de even prestigieuze Columbia University in New York. Ze is lid van de National Academy of Sciences en in 2013 won ze de Distinguished Scientific Contribution Award van de A.P.A., de American Psychological Association. Deze award heeft ze gewonnen voor haar onderzoek naar mindsets.Lees verder »

Negatieve gevolgen van een statische mindset over persoonlijkheid

Regelmatig kom ik mensen tegen die denken dat persoonlijkheid nauwelijks veranderbaar is. Ze denken dat persoonlijkheid iets is wat je eenvoudigweg meegekregen hebt via je genen en je ervaringen in je vroege jeugd en dat hoe je in wezen bent niet of nauwelijks te veranderen is. Enige tijd geleden schreef ik Het veranderen van je persoonlijkheid waarin ik beargumenteerde dat persoonlijkheid veranderbaarder is dan we lang hebben gedacht. Ook haalde ik enkele onderzoeken aan die dit dit vermoeden lijken te bevestigen. Maar je zou je kunnen afvragen: wat doet het er eigenlijk toe of je wel of niet gelooft dat persoonlijkheid veranderbaar is? Ik vermoed dat het er waarschijnlijk vrij veel toe doet. Ik kwam een onderzoek tegen dat dit vermoeden lijkt te ondersteunen:Lees verder »