Pendelen tussen probleem en gewenste situatie

Pendelen tussen probleem en gewenste situatie

Pendelen tussen het onderkennen van problemen en het denken over de gewenste toekomst zorgt voor het behoud van energie voor verandering.

Vooruitgang begint vaak -misschien altijd- met ontevredenheid over de huidige situatie. Die ontevredenheid met de huidige situatie komt voort uit het besef dat dingen minder goed zijn dan ze zouden kunnen of moeten zijn. Je kunt je, met andere woorden, in zekere mate een werkelijkheid voorstellen die beter is dan de huidige. Doordat mensen zich realiseren dat zij ontevreden zijn over bepaalde aspecten van hun situatie kunnen ze gaan zoeken naar manieren om die aspecten te verbeteren. Hun ontevredenheid over hun huidige situatie is een spanning die kan worden gezien als energie voor verandering. Om effectief te kunnen werken aan progressie, het klinkt wat paradoxaal, is dus het nodig dat je kunt leven met het besef dat je je nu bevindt in een werkelijkheid die verbetering behoeft.Lees verder »

Opvoeding en autonomie en verbondenheid

Opvoeding en autonomie en verbondenheid

De stijl van opvoeden van ouders beïnvloedt hoe autonoom en verbonden hun kinderen zich voelen.

De zelfdeterminatietheorie laat zien dat ieder mensen gedurende zijn of haar hele leven een behoefte heeft aan autonomie, competentie en verbondenheid. Grofweg is het zo dat naarmate deze behoeften beter worden vervuld, mensen beter functioneren en zich beter en gezonder voelen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de mate waarin ouders in de opvoeding van hun kinderen de vervulling van deze behoeften ondersteunen samenhangt met de mate waarin kinderen, ook op latere leeftijd goed en aangepast functioneren. Een autonomie-ondersteunende stijl van leidinggeven werkt dus goed (lees meer). Omgekeerd is het ook zo, dat wanneer ouders autoritair opvoeden en een controlerende stijl gebruiken, dit de ontwikkeling van kinderen kan belemmeren. Voorbeelden van zo’n belemmerende opvoedstijl zijn: autoritair taalgebruik, nadruk op straf èn beloning, gebruik van dreigementen, weerhouden van aandacht en liefde als het kind zich niet gedraagt zoals de ouder wil en het opwekken van schuldgevoel als het kind zich slecht gedraagt in de ogen van de ouder. Lees verder »

Geen antwoord op de nuttigheidsvraag?

Geen antwoord op de nuttigheidsvraag?

Progressiegericht coaches maken vaak gebruik van de nuttigheidsvraag. Deze vraag kan bijvoorbeeld zo gesteld worden: “Hoe kunnen we de tijd wat jou betreft zo goed mogelijk gebruiken?” of zo: “Waaraan zou jij na afloop van ons gesprek merken dat je er iets aan gehad hebt?”

Door het stellen van de nuttigheidsvraag wordt het gemakkelijker voor cliënten om zich te richten op wat ze uit de sessie willen halen. Door de vraag herinneren ze zich wat ze willen bereiken en hoe de sessie daarbij kan helpen. De vraag werkt activerend. Door de vraag te stellen lukt het vaak goed om cliënten snel actief en betrokken te maken in het gesprek.Lees verder »

Flow en mindfulness

imagesAutomatische negatieve gedachten over jezelf kunnen je functioneren en welbevinden in de weg staan. Ik beschrijf hier kort twee manieren om je hiertegen te wapenen: flow en mindfulness-meditatie.

Onderzoekers Michael Robinson en Maya Tamir (2011) hebben twee soorten hersenactiviteit met elkaar vergeleken: taakgericht en zelfgericht. Deze twee toestanden van het brein remmen elkaar. Met andere woorden: als de ene actiever wordt, wordt de ander minder actief. De auteurs betogen op basis van onderzoek en theorieën dat een taakgerichte focus meer samenhangt met allerlei positieve uitkomsten zoals geluk, mentale gezondheid en productiviteit, terwijl een zelfgerichte focus meer samenhangt met depressie, psychopathologie en minder taaksucces.Lees verder »

Rethinking Positive Thinking door Gabriele Oettingen

Rethinking Positive Thinking door Gabriele Oettingen

In een nieuw boek getiteld Rethinking Positive Thinking: Inside the New Science of Motivation vat Gabriele Oettingen van NYU twintig jaar onderzoek dat zij samen met haar collega’s heeft gedaan, samen. Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op de functies en effecten van positieve fantasieën en op een techniek die mentaal contrasteren (mental contrasting) heet.Lees verder »

Samen oefenen via de cirkeltechniek

Cirkeltechniek trainingAls lezer van deze site ken je vast de progressiegerichte cirkeltechniek wel. Ik heb al vaak geschreven hoe eenvoudig en breed toepasbaar de techniek is. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken bij individuele coaching, bij zelfcoaching, bij teamcoaching, bij evaluatiesessies en bij intakegesprekken. Maar je kunt hem ook prima gebruiken in trainingen. In onze trainingen gebruiken wij de cirkeltechniek om deelnemers met elkaar heel gericht te laten werken aan het ontwikkelen van hun progressiegerichte vaardigheden. Dat doen we onder andere op de volgende manier.Lees verder »

Eerst aansluiten, dan doorschakelen

Een sleutel tot effectieve gespreksvoering is om eerst aan te sluiten bij wat de ander heeft gezegd op een erkennende wijze. Door dit te doen wordt de conversatie vloeiend. De ander merkt dat jij hebt geluisterd naar wat hij of zij heeft gezegd en dat jij dit serieus neemt. Ook krijgt de ander, door jouw aansluiten, een paar extra seconden om na te denken over wat hij of zij heeft gezegd. Dit geeft hem of haar de gelegenheid om na te gaan of wat hij of zij zei klopte en om eventueel nog iets te verduidelijken.Lees verder »

Het versterken van je prefrontale cortex

In zijn boek The Marshmallow Test beschrijft Walter Mischel hoe het vermogen van kinderen en volwassenen om zichzelf te beheersen een grote invloed heeft op hun leven. Individuen die in staat zijn om de bevrediging van hun behoeften uit te stellen en dus weerstand te bieden aan verleidingen zijn beter in staat om zich te concentreren op het bereiken van lange-termijn doelen. Zij doen het in allerlei opzichten beter dan individuen die hier minder goed in zijn. Twee hersensystemen spelen een belangrijke rol in het toegeven aan of weerstaan van verleidingen. Lees verder »

8 Feiten over erfelijkheid

8 Feiten over erfelijkheidLaatst hoorde ik iemand zeggen: “Hoe intelligent je bent, dat is toch gewoon bepaald door je genen? Zo simpel is toch gewoon?” Had deze persoon gelijk volgens jou? Als je dat denkt raad ik je aan even verder te lezen. Zo simpel is het namelijk helemaal niet. Scott Barry Kaufman schreef. op basis van het werk van David S. Moore, het artikel 8 Surprising Facts About Parenting, Genes and What Really Makes Us Who We Are. Ik vat wat hij zegt hieronder heel kort samen. Wil je meer details weten dan moet je uiteraard het originele artikel even lezen.

Ben je inderdaad verrast door deze stellingen? Welke verbaasde je het meest? Hoe overtuigend vind je Kaufmans uitleg bij de punten?

Lees verder »

20 Inspirerende citaten uit “Een echte professional”

Citaten David MaisterEen boek dat door de jaren heen een belangrijke invloed op me heeft gehad is “Een echte professional” van David Maister (de Engelse titel is “True professionalism“) . In dat boek pleit David – blijkbaar totaal niet bang om gezien te worden als naïef of idealistisch – ervoor om je werk te benaderen op een ethische, ambitieuze en principiële manier. Ik ken dit boek als sinds het verscheen in 1997 en ik ben het nog steeds eens met het overgrote deel van wat er in staat; en ik ben er nog steeds door geïnspireerd.  En misschien nog belangrijker: ik heb het gevoel dat het werkt. Hier zijn 20 citaten uit het boek (ik heb het boek in het Engels gelezen dus mijn vertaling wijkt mogelijk wat af van de officiële Nederlandse vertaling).Lees verder »

Progressiegericht samenvatten

Progressiegericht samenvattenProgressiegerichte professionals vatten in gesprekken regelmatig samen wat hun gesprekspartner heeft gezegd. De samenvatting wordt uitgesproken op wat wel een tentatieve toon wordt genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de toon niet stellig is maar dat er als het ware achter elke zin in de samenvatting een klein vraagtekentje doorklinkt. Dit maakt het gemakkelijk voor de gesprekspartner om zich vrij te voelen om eventuele correcties te plegen op de samenvatting.Lees verder »

De 10-minuten-regel

John Medina, een Amerikaanse neurowetenschapper, schreef de bestseller Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (2008). Het boek beschrijft 12 regels op basis waarvan we ons leven kunnen inrichten op een manier die past bij hoe ons brein werkt. Een regel die mij met name interesseert en die mij is bijgebleven (ik las het boek toen het net verschenen was, in 2008) is regel 4: “we besteden geen aandacht aan saaie dingen” en in het bijzonder één aspect van die regel, namelijk de 10-minuten-regel.Lees verder »

Moeten uitleggen helpt bij het leren

Moeten uitleggen helpt bij het leren

Misschien heb je wel eens ervaren dat het heel leerzaam kan zijn om iets uit te leggen. Een beetje paradoxaal is dat wel. Ons basisidee is dat degene aan wie uitgelegd wordt degene is die moet leren van het proces. Maar als je even doordenkt, is het niet zo raar meer dat de uitlegger ook leert van het proces. Om namelijk iets goed uit te leggen, moet je goed nadenken over de stof. Voordat je goed kunt uitleggen, moet je een idee hebben over de belangrijkste onderwerpen binnen de stof die je gaat uitleggen. Ook moet je een idee hebben over welke feiten je wilt overdragen en welke structuur je aanbrengt in je uitleg. Je moet, met andere woorden, zo actief met de stof bezig zijn dat het ook leerzaam voor je zelf wordt.Lees verder »

Solliciteren met STAR

Solliciteren met STARIn het algemeen is het verstandig om je goed op een sollicitatiegesprek voor te bereiden omdat het je kan helpen om effectiever te communiceren over je ervaringen en kwaliteiten. Hier is een manier om sollicitanten te helpen zich voor te bereiden op hun sollicitatiegesprek (of jezelf als jij het bent die gaat solliciteren) die naar mijn ervaring erg effectief is. Deze manier van voorbereiden, die als zeer progressiegericht kan worden gezien, is gebaseerd op de zogenaamde STAR techniek.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

STAR is een acroniem dat staat voor Situatie – Taak – Actie – Resultaat. De interviewer vraagt de kandidaat om te denken aan een situatie die deze heeft meegemaakt die relevant is voor de functie. Dan vraagt de interviewer wat zijn of haar taak was in die situatie (wat er van de persoon verwacht werd). Daarna wordt de sollicitant gevraagd om zijn of haar acties te beschrijven (wat heeft hij of zij precies gedaan om dit probleem op te lossen of de taak te vervullen). Ten slotte wordt de kandidaat gevraagd om te beschrijven wat de resultaten waren van zijn of haar handelen.Lees verder »

Netwerken naar nieuw werk

Netwerken naar nieuw werk

Probeer je een nieuwe baan te vinden? Heb je al veel sollicitatiebrieven gestuurd zonder enig succes?  Wel, het versturen van sollicitatiebrieven in reactie op een vacature is misschien niet de meest effectieve manier om nieuw werk te vinden. Misschien kan een verandering van tactiek je helpen om enkele nieuwe deuren te openen. Eerst geef ik een korte uitleg. Vervolgens geef ik een suggestie hoe je deze uitleg kunt gebruiken.Lees verder »