Succes vieren of ‘het gaat de goede kant op’?

Als we succes definiëren als het bereikt hebben van een gewaardeerde of gewenste toestand dan is het voor de hand liggend om te zeggen dat we allemaal geïnteresseerd zijn in succes. Het is daarom niet verrassend dat er veel aandacht uitgaat naar de vraag hoe we succes kunnen bereiken. Veel boeken en artikelen zijn geschreven over hoe je een succesvol individu kunt worden en hoe we succesvolle organisaties kunnen ontwikkelen. We zijn, met andere woorden, erg geïnteresseerd in de determinanten van succes. Hoewel er minder belangstelling lijkt te zijn voor de effecten van succes dan voor de determinanten van succes zijn deze even interessant.Lees verder »

Wat zou je graag leuk willen leren vinden?

leukHeb je altijd alles leuk gevonden wat je nu leuk vindt? Vond je altijd elk soort muziek dat je nu mooi vind mooi? Genoot je altijd al van precies dezelfde dingen waar je nu van geniet? Ik vermoed dat je deze vragen met ‘nee’ beantwoordt. Blijkbaar ligt wat we leuk vinden niet vast en kan dit zich over tijd ontwikkelen. Ik herinner me, het moet meer dan 20 jaar geleden zijn, hoe ik een boek weglegde dat me niet aansprak omdat ik het heel saai en abstract vond. Ik was erg verbaasd toen ik, een paar jaar later, merkte dat ik het boek aandachtig aan het lezen was en bij mezelf dacht hoe geweldig ik het vond. Het viel me op hoe zeer mijn manier van kijken blijkbaar veranderd was en hoe mijn idee van wat interessant was blijkbaar anders was geworden.Lees verder »

Positieve stereotypes kunnen prestaties ook ondermijnen

positieve stereotyperingWho is good at this game? Linking an activity to a social category undermines children’s achievement A. Cimpian, Y. Mu Y, & L.C. Erickson (2014)   Samenvatting: De theorieën van kinderen over prestaties hebben een sterke invloed op hun leerprestaties. Kinderen die entiteiten-theorieën hebben geloven dat hun vermogen om een taak uit te voeren wordt gedicteerd door de hoeveelheid natuurlijk talent die zij voor die taak hebben – een geloof dat goed gedocumenteerde negatieve consequenties heeft voor hun presteren (bijv. verlaagd doorzettingsvermogen, slechter functioneren). Het is dus belangrijk om te begrijpen wat ertoe leidt dat kinderen zich deze entiteiten-theorieën eigen maken. In de experimenten die hier worden beschreven hypothetiseerden wij dat de simpele handeling van het koppelen van succes in een onbekende, uitdagende activiteit aan een sociale groep leidt tot entiteiten-overtuigingen die zo sterk zijn dat ze interfereren met het vermogen van kinderen om de activiteit uit te voeren. Twee experimenten lieten zien dat, zoals voorspeld, de prestatie van 4 tot 7 jaar oude kinderen (N = 192) slechter werd wanneer zij werden blootgesteld aan informatie die succes in de taak associeerde met een bepaalde sociale groep (bijv. “jongens zijn goed in dit spel”), ongeacht of de kinderen zelf behoorden tot die groep.   Lees ook: Even positive stereotypes can hinder performance

Effectief nee zeggen

Congruentie vergemakkelijkt progressiegericht werken

Positieve relatie tussen prestatiebeloning en autonome motivatie gevonden

Aanmoedigingen die een groeimindset opwekken (Khan Academy onderzoek)

Groeimindset onderzoek Kahn AcademyJascha Sohl-Dickstein, Dave Paunesku, Benjamin Haley en Joseph Williams (zie Paunesku, 2013 deze samenvatting) deden een onderzoek in samenwerking met Khan Academy om de effecten van korte aanmoedigingen op leren te onderzoeken. In een experiment met 265.082 studenten die wiskunde leerden op de Khan Academy website werden korte aanmoedigende boodschappen die een groeimindset opwekten toegevoegd boven de wiskunde opgaven. Voorbeelden van zulke aanmoedigingen waren: “Onthou goed, hoe meer oefent, hoe slimmer je wordt!” en “Als je een fout maakt, dan is dat een kans om slimmer te worden!” Het onderzoek had ook drie controle condities. In een controle conditie werden standaard aanmoedigingsboodschappen gepresenteerd zoals “Sommige van deze problemen zijn moeilijk. Doe je best!”.  In een andere controle conditie werden wetenschappelijke stellingen gepresenteerd zoals: “Wist je dit? Het brein van een olifant weegt 7/2 keer zo zwaar als een menselijk brein.” Ten slotte was er ook nog een controle conditie waarin er geen boodschap boven de opgaven werd gepresenteerd. Lees verder »

Korte online mindset-interventie verbetert schoolcijfers

Zorgvuldig ontworpen mindsetinterventies kunnen, zo blijkt uit onderzoek, de schoolprestaties van leerlingen verbeteren (Blackwell et al., 2007; Good et al. 2007). Nu is aangetoond dat ook kortdurende en goedkope mindsetinterventies positieve effecten kunnen hebben. Hier is een voorbeeld van een onderzoek waaruit dit blijkt. In een experiment, uitgevoerd door Dave Paunesku, Carissa Romero, David Yeager, Greg Walton en Carol Dweck (Paunesku, 2013) met 1,594 middelbare scholieren, verhoogde een 30 minuten durende online mindsetinterventie bestaande uit een eenvoudige slide show presentatie, de mate waarin onderpresterende leerlingen (de 33% laagst scorende) goede cijfers behaalden in verschillende vakken. Over een heel semester haalden leerlingen die meededen aan de online mindset interventie 14% hogere scores dan leerlingen in de controle groep (zie tabel hieronder).

Korte online mindset-interventie verbetert schoolcijfers

Lees meer

Leerdoelen versus bekwaamheidsdoelen

Mensen kunnen verschillende soorten doelen stellen en het type doelen dat we stellen heeft een effect op onze motivatie en ons functioneren. Heidi Grant en Carol Dweck (2003) deden onderzoek naar wat voor verschillende doelen mensen stellen en wat de verschillende effecten van die doelen zijn. In hun onderzoek ontdekten zij vier soorten doelen:

  1. leerdoelen: doelen gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden
  2. resultaatsdoelen: gerichtheid op goed presteren, bijvoorbeeld het halen van een hoog cijfer.
  3. bekwaamheidsdoelen: doelen die gericht zijn op het tonen van de eigen capaciteiten, bekwaamheden
  4. normatieve doelen: doelen die gericht zijn op goed presteren in vergelijking met anderen.

Lees verder »

Hoe verschillende soorten motieven functioneren en groei beïnvloeden

Hoe verschillende soorten motieven functioneren en groei beïnvloeden

Amy Wrzesniewski en Barry Schwartz hebben een opiniestuk geschreven in de New York Times over effectieve motivatie (lees hier). In dat stuk onderscheiden zij twee soorten motivatie: interne en instrumentele motivatie. Lees verder »

Oefening: hou een interessedagboek bij

interessedagboekAls je je structureel verdiept en bekwaamt in dat wat je interesseert leer je beter en houd je langer vol en kun je een goede bijdrage leveren aan je organisatie en je vak (lees meer hierover). Interesses zijn dingen die je leuk vindt om te doen en te leren en die je belangrijk of betekenisvol vindt om te doen en te leren. Om de voordelen van interessegericht werken en leren te kunnen plukken moet je een besef hebben van wat je interesses zijn. Soms hebben mensen niet zo’n helder idee over wat ze leuk en belangrijk vinden (lees meer hierover). Voor hen kan het bijhouden van een interessedagboek nuttig zijn. Lees verder »

Congruentie vergemakkelijkt het gebruik van progressiegericht werken

Congruentie in progressiegericht werkenIn veel sectoren en in verschillende soorten organisaties zijn mensen in allerlei functies al bezig met het toepassen van progressiegerichte uitgangspunten en technieken. Enkele kenmerken van de aanpak zijn: 1) gerichtheid op de gewenste situatie, 2) benutten van wat er al is, 3) leren van eerdere successen, 4) zetten van kleine stapjes vooruit en 5) erkennen en benutten van het perspectief van de mensen met wie je werkt. De samenwerking tussen progressiegerichte professionals en hun cliënten of klanten is te beschrijven als samenwerkend en activerend. In hun manier van werken ondersteunen progressiegerichte professionals steeds de autonomie, de competentie en de verbondenheid van hun cliënten of klanten.Lees verder »

Combineren van doelgerichtheid en sensitiviteit

Doelgerichtheid en sensitiviteitEffectieve gespreksvoering hangt af van 1) een focus op wat je wilt bereiken, ofwel doelgerichtheid en 2) sensitiviteit voor het referentiekader van andere mensen. Die heldere focus op wat je wilt bereiken, maakt het mogelijk om je te richten op wat er veranderen moet en op wat die verandering moet opleveren. In de regel stellen mensen de eerlijkheid en duidelijkheid van gerichtheid op de gewenste situatie op prijs. Sensitiviteit voor het referentiekader van de ander is even belangrijk. Deze stelt je namelijk in staat om op een subtiele en respectvolle manier te communiceren. Mensen vinden het belangrijk om serieus genomen te worden. Als je hen serieus neemt, dan is het waarschijnlijk dat ze hetzelfde bij jou zullen doen. Mensen hebben namelijk een sterke drang tot reciprociteit; ze hebben de neiging om op een positieve actie te reageren met een zelfde soort positieve actie.Lees verder »

Ingezonden case: manager woningstichting

progressiegericht sturenDeze case werd mij toegezonden door een leidinggevende van een afdeling bij een woningstichting die in een training een aantal progressiegerichte technieken had geleerd.

Als leidinggevende van de afdeling Dagelijks Onderhoud bij de Woningstichting heb ik te maken met diverse aannemers die in opdracht van ons reparaties uitvoeren. Een van de aannemers, een loodgietersbedrijf, kwam veelvuldig zijn afspraken met de bewoners niet na. Diverse gesprekken met hun uitvoerder en directeur, betreffende het nakomen van afspraken, leverden niets op. Soms ging het een week beter, daarna vervielen ze weer in hun oude gewoontes.Lees verder »