Bekwaamheidsdoelen werken goed als er autonomie-ondersteuning is

When are mastery goals more adaptive? It depends on experiences of autonomy support and autonomy
By Benita, Moti; Roth, Guy; Deci, Edward L.
Journal of Educational Psychology, Vol 106(1), Feb 2014, 258-267.

Samenvatting [vert: CV]: Bekwaamheidsdoelen (mastery goals) worden over het algemeen gezien als de meest adaptieve prestatiedoelen. In 2 studies onderzochten wij of, in overeenstemming met zelfdeterminatietheorie, de ervaring van proefpersonen van autonomie-ondersteuning en autonomie, een invloed zou hebben op de relaties tussen bekwaamheidsdoelen en psychologische uitkomsten. In Studie 1 (een experiment) kregen 117 college-studenten, random toegewezen aan 3 groepen (autonomie-ondersteunend autonomie-onderdrukkend, neutraal), een interpersoonlijke-competentie standaard om de grafische kwaliteit van hun handschrift te verbeteren. De resultaten lieten zien dat bekwaamheidsdoelen leidden tot meer positieve emotionele ervaringen wanneer ze werden gegeven in een autonomie-ondersteunende omgeving in vergelijking met de andere twee. Studie 2 breidde het onderzoek uit naar natuurlijke contexten en motieven van leerlingen uit groep 7 en 8 (n = 839) die vragenlijsten invulden over een specifieke les. De resultaten toonden sterkere relaties tussen bekwaamheidsdoelen en interesse en plezier en met gedragsmatige betrokkenheid wanneer de leerlingen hun niveau van keuzevrijheid ervoeren als hoog (ervaren autonomie) in plaats van laag. Wij stellen daarom voor dat onderzoek naar prestatiedoelen zowel de contexten betrekt als de motieven die bij de doelen horen.

Ed Deci: het belang van autonomie-ondersteuning

Welke effecten uit primingonderzoek zijn echt en welke niet?

p-curve analysisDe afgelopen jaren is er een controverse geweest over de waarde en de geldigheid van sociaal psychologische onderzoeksbevindingen. Deze discussie heeft zich vooral toegespitst op resultaten van onderzoeken over het fenomeen sociale priming. Bij priming worden bepaalde delen van het brein door kortdurende en subtiele triggers geactiveerd vlak voordat we een bepaalde taak uitvoeren. Dit proces, dat kort duurt en onbewust verloopt, zorgt ervoor dat we gevoeliger worden voor een bepaald soort informatie en heeft invloed op hoe we ons voelen, gedragen en hoe we presteren.Lees verder »

Recensie David en Goliath van Malcolm Gladwell

Malcolm GladwellHoe komt het dat underdogs vaker dan je zou denken succesvol zijn? Wat maakt dat tegenslag mensen vaak sterker maakt? En wat verklaart dat de ogenschijnlijke sterken en machtigen in de praktijk toch vaak het onderspit delven? Op deze en soortgelijke vragen geeft de Canadese wetenschapsjournalist Malcolm Gladwell antwoord in zijn recente boek David en Goliath. De overwinning van de underdog.

 

Door Coen Helderman (@coenheld)

 

‘Van een nood een deugd maken’. ‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’. Wie niet sterk is, moet slim zijn’. Het zijn deze overbekende tegelwijsheden en ogenschijnlijk platgereden paden die het vertrekpunt vormen van het nieuwe boek van de bestseller auteur Malcolm Gladwell. Het is een hele kunst om van hieruit een boek te schrijven dat ontroert, diepgang heeft en bovendien aanzet tot nadenken. Gladwell is daar toch wonderwel in geslaagd. Dat doet hij vooral door prachtige verhalen te schrijven, waarin hij mensen en gebeurtenissen tot leven brengt. Hij bevestigt daarmee al doende in één beweging de centrale stelling van zijn boek, namelijk dat de grootste kracht vaker dan wij denken juist in het kleine en onconventionele schuilt.

Lees verder »

Coaches en cliënten kunnen een gesprek heel verschillend beleven

Coaches en cliënten kunnen een gesprek heel verschillend beleven

Coaches en cliënten (en observatoren van coachingsgesprekken) kunnen bepaalde aspecten van gesprekken heel verschillend ervaren. In dit artikel bespreek ik er twee en geef ik twee tips aan coaches. 
Lees verder »

4 Ingrediënten van progressiegericht helpen

4 Ingrediënten van progressiegericht helpen

Wat de essentie is van progressiegericht werken valt op vele manieren te beschrijven (stappenmodellen, visualisaties, lijstjes met voorbeeldvragen, etc). Hier is nog zo’n manier. Als er een recept voor progressiegericht werken zou bestaan dan zou je de volgende 4 ingrediënten nodig hebben:Lees verder »

Jezelf beperkingen opleggen om je functioneren te verbeteren

Jezelf beperkingen opleggen om je functioneren te verbeteren

De complexiteit en paradoxen van optimaal functioneren intrigeren me vaak. Wat me in het bijzonder interesseert is dat onze prestaties soms kunnen worden verbeterd door bewust beperkingen aan te brengen in de omstandigheden waarin je moet functioneren.

Lees verder »

Het motivatiecontinuum

Oefenen – Aansluiten – Reflecteren

Oefenen - Aansluiten - Reflecteren

In dit artikel gaf ik de volgende 5 suggesties om beter te worden in progressiegericht werken: 1) Oefen veel, 2) Combineer gerust, 3) Wees niet te streng voor jezelf, 4) Blijf open staan en 5) Blijf sceptisch.

Lees verder »

Klopt het dat het niet erg progressiegericht is om adviezen te geven?

CPW 4PR model - 4 progressiegerichte rollen www.cpw.nu

Tijdens een recente training voor medewerkers van een centrale ondersteunende afdeling in een landelijk werkende organisatie vroeg ik deelnemers wat zij hadden gedaan dat had gewerkt. Eén van de deelnemers vertelde hoe zij gesproken had met een van haar cliënten in een regionale vestiging. Het gesprek had goed gewerkt en verschillende progressiegerichte technieken waren nuttig geweest. Toen voegde zij toe: “En wat ook goed werkte, het is misschien niet erg progressiegericht, is dat ik ook advies heb gegeven.”Lees verder »

Hoe verhoudt progressiegericht leidinggeven zich tot hiërarchie?

Hoe verhoudt progressiegericht leidinggeven zich tot hiërarchie?

Progressiegericht leidinggevenden zullen zich niet snel nadrukkelijk hiërarchisch opstellen. In feite doen ze praktisch het tegenovergestelde. In progressiegericht leidinggeven wordt bijvoorbeeld een autoritaire opstelling als het even kan vermeden (en het kan bijna altijd). Ook stellen ze vragen en geven ze zelden opdrachten. Wanneer ze verwachtingen duidelijk maken aan medewerkers leggen ze specifiek uit wat de reden hiervoor is (lees meer). En ze accentueren de autonomie van medewerkers zoveel mogelijk en scheppen bewust keuzemogelijkheden voor medewerkers. En als het enigszins mogelijk is betrekken ze medewerkers bij het stellen van doelen en het formuleren van regels.Lees verder »

5 Tips om beter te worden in progressiegericht werken

5 Tips om beter te worden in progressiegericht werken

Veel professionals die begonnen zijn met het gebruiken van de progressiegerichte technieken en principes zijn zowel tevreden met de respons die ze krijgen van hun cliënten, medewerker of studenten als met hoe snel de aanpak vaak tot goede resultaten leidt. Professionals die er net mee begonnen zijn merken ook dat de aanpak onder knie krijgen niet zo eenvoudig is al het wellicht lijkt. Ze vragen mij soms tips over hoe ze hun leerproces het beste kunnen aanpakken. Hier zijn vijf tips om beter te worden in progressiegericht werken, gebaseerd op mijn ervaring van wat vaak goed werkt:

Lees verder »

Prosociaal gedrag volgt vaak intuïties

Prosociaal gedragIntuitive Prosociality

Jamil Zaki en Jason P. Mitchell

Samenvatting [Vertaling- CV]: Prosociaal gedrag is een centraal kenmerk van menselijk gedrag en een belangrijk onderwerp in de biologie en in de sociale wetenschappen.  De meeste theoretische modellen van prosocialiteit delen een gemeenschappelijke aanname: Mensen zijn instinctief egoïstisch en prosociaal gedrag vergt het uitoefenen van reflectieve beheersing van die basale instincten. Maar bevindingen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines hebben recent deze kijk ontkracht. In plaats van dat prosociaal gedrag beheersen van instintief egoïsme vergt, blijkt het voort te komen uit intuïtieve, reflectieve en automatische processen. Deze observaties suggereren dat ons begrip van prosocialiteit moet worden herzien om rekening te houden met de mogelijkheid dat in veel gevallen prosociaal gedrag een eigen impuls vertegenwoordigt in plaats van dat het een beheersing van onze impulsen vergt.

Download het volledige artikel.

Concentreer je op hoog-niveau cognitieve controle bij het uitvoeren van complexe taken

cognitieve controleIn Going from Good to Great with Complex Tasks legt Ozgun Atasoy uit dat de overtuiging dat bewust nadenken over wat we doen, terwijl we een complexe taak uitvoeren, per definitie ons functioneren belemmert. Het is waar dat een bepaald soort bewust denken ons functioneren kan schaden. Wanneer we bijvoorbeeld aan het typen zijn dan werken we grotendeels op de automatische piloot. Als we zouden proberen om bewust na te denken over elke aparte letter die we aan het typen zijn dan zou dit ons enorm vertragen en vermoedelijk zouden we ook veel fouten maken. Lees verder »