Anders Ericsson reageert op kritieken

Anders EricssonWhy expert performance is special and cannot be extrapolated from studies of performance in the general population: A response to criticisms
K. Anders Ericsson

Samenvatting [Vert: CV]: Veel misverstanden over expert-performance benadering kunnen worden toegeschreven aan haar unieke methodologie en theoretische concepten. Deze benadering werd ontwikkeld aan de hand van casestudies over het verwerven van expertgeheugen met gedetailleerde experimentele analyse van de mediërende mechanismen. In contrast daarmee begint de traditionele individuele-verschillen-benadering met de aanname van de onderliggende algemene latente factoren van cognitieve vaardigheden en van persoonlijkheid die correleren met prestaties over niveaus van verworven vaardigheid. Mijn review verwerpt de veronderstelling dat de gegevens over grote steekproeven van beginners kunnen worden geëxtrapoleerd naar steekproeven van toppresteerders. Zodra we het eens kunnen worden over de criteria voor reproduceerbare objectieve topprestaties en over aanvaardbare methoden voor het verzamelen van geldige gegevens geloof ik dat wetenschappers de noodzaak van de expert-performance benadering voorde studie van topprestaties zullen erkennen, vooral op het hoogste niveau van prestaties.

Highlights: * Huidige functioneren “dat wat er is”, verschilt van presteren na training, “dat wat er zou kunnen zijn”. Onder toppresteerders correleren algemene cognitieve capaciteiten niet met presteren. De erfelijkheid van toppresteren is nu onbekend. Het geschatte aantal uren van zelfgerapporteerde oefening is een slechte voorspeller van de overall effecten van training.

Volledige artikel

Hoe meer je ergens over weet, hoe relevanter deliberate practice wordt voor verdere groei

Levels of knowledge and deliberate practice
Pachman, Mariya; Sweller, John; Kalyuga, Slava

Dit onderzoek liet zien dat leerlingen die al kennis hadden over een bepaald kennisgebied (geometrie) het meest hadden aan een deliberate practice strategie waarbij zij zich specifiek en uitsluitend richtten op de zwakke plekken in hun kennis. Daarnaast bleek dat leerlingen met weinig kennis over het onderwerp in eerste instantie meer baat hadden bij een leerstrategie waarbij zij zich richtten op een combinatie van onderwerpen waar zij al kennis over hadden en onderwerpen waar zij zwak in waren. Dit onderzoek suggereert dat wanneer je nog weinig bekend bent met een kennisgebied, je je het beste eerst kunt richten op onderdelen waar je al enige bekendheid mee hebt. Pas nadat je competentie is toegenomen zou dan je nadruk moeten komen liggen op het je concentreren op het versterken van je zwakke plekken.

Het geloof dat je je emoties kunt veranderen is goed voor je

Beliefs About Emotion: Links to Emotion Regulation, Well-Being, and Psychological Distress

Krista De Castella et al. (2013)

Samenvatting: [vert: CV] Mensen verschillen in hun impliciete overtuigingen over emoties. Sommigen denken dat emoties vast liggen (entiteitstheoretici), terwijl anderen geloven dat iedereen kan leren om zijn of haar emoties te veranderen (incrementele theoretici). Wij breiden de voorgaande literatuur uit door te demonstreren dat (a) entiteitstheoretici samenhangen met een lager welbevinden en een verhoogde psychologische nood, (b) de overtuigingen van mensen over hun eigen emoties meer unieke variantie verklaren dan hun overtuigingen over emoties in het algemeen en (3) impliciete overtuigingen samenhangen met welbevinden/psychische nood via cognitieve herwaardering. Deze resultaten suggereren dat de impliciete overtuigingen van mensen -in het bijzonder over hun eigen emoties- hen vatbaar kunnen maken voor emotieregulatiestrategieën die belangrijke consequenties hebben voor hun psychologische gezondheid.

Volledige artikel

De reflex om zwaktes in toppresteerders te zoeken

Gardiner, Bach en het verlangen om gebreken in toppresteerders te ontdekken

Johann Sebastian Bach

Bach was één van de grootste klassieke componisten aller tijden (lees bijvoorbeeld dit en dit). Velen hebben al genoemd dat zijn oeuvre enorm en enorm gevarieerd is en dat het nauwelijks zwakke plekken kent. Velen dwepen zelfs met Bach en zeggen dat zijn werk vlekkeloos is en gebruiken hyperbolen zoals dat Bachs muziek goddelijk geïnspireerd was, dat Bach Gods leerling was en, misschien maar half voor de grap, dat Bach God IS.

Lees verder »

Voordelen van interessegericht ontwikkelen

voordelen interessegerichtheidBinnenkort verschijnt er een artikel van mij waarin ik pleit voor interessegericht ontwikkelen. In dat artikel leg ik uit wat ik versta onder interessegericht ontwikkelen en wat de voordelen ervan zijn voor individuen en organisaties. Ik wil hier al ingaan op een onderwerp uit dat artikel, namelijk wat de directe voordelen zijn van interessegericht ontwikkelen. Als we ons verdiepen in iets wat ons interesseert, waar we dus belangstelling voor hebben of een belang aan toekennen, bevinden we ons in een psychologische toestand van aandachtige betrokkenheid en ervaren we positieve emoties. Onder dit soort omstandigheden blijken we helderder te denken, dingen diepgaander te begrijpen en dingen gemakkelijker te kunnen onthouden (Murphy Paul, 2013) waardoor we efficiënter en beter leren.Lees verder »

Reciprociteit in progressiegericht werken

Reciprociteit in progressiegericht werken

De menselijke natuur heeft niet alleen een competitieve kant, die zich uit in neigingen zoals het streven naar middelen en het zoeken naar status; zij kent ook een even belangrijke, zo niet belangrijkere, coöperatieve kant die zich uit in neigingen zoals het zoeken naar rechtvaardigheid en reciprociteit en het zoeken naar een groepsidentiteit (voor meer informatie lees: The dual human nature: competitive and cooperative forces).

Hier wil ik het hebben over een van die coöperatieve tendenties, namelijk het zoeken naar reciprociteit. Het principe van reciprociteit zoeken, dat een sterke invloed heeft op hoe we ons gedragen in sociale situaties, betekent dat wanneer iemand anders ons een of andere gunst bewijst, wij deze persoon een gunst terug willen bewijzen. Negatieve reciprociteit betekent trouwens dat wanneer we het gevoel hebben dat iemand ons slecht behandelt, we hem of haar ook slecht terug willen behandelen. Met andere woorden, we hebben de neiging om terug te geven wat we denken te krijgen.

Lees verder »

Wil je mij vragen wat er goed gaat in mijn werk?

Momenteel geven Gwenda Schlundt Bodien en ik een training progressiegericht leidinggeven in een grote organisatie in financiële sector. Een van de deelnemende managers merkte op dat hij het fijn zou vinden als zijn manager hem wat meer zou vragen wat er lukte in zijn werk en welke progressie hij al maakte. De deelnemer zei dat dat motiverend voor hem zou zijn. Niet alleen zou het hem helpen om meer zicht te krijgen op wat er goed ging, ook zou hij het gevoel hebben dat hij het als een soort erkenning zou ervaren als zijn manager naar dit soort dingen zou informeren.Lees verder »

“Ik wil de moeilijke puzzel pakken!”

Tijdens een uit vier modules bestaande in-company training progressiegericht leidinggeven lieten wij in de tweede sessie een filmpje zien over onderzoek van Carol Dweck. Lees verder »

Een kwestie van druppelen

Ik liep binnen in de kamer van mijn oudste zoon. Hij zat achter zijn computer. Op het scherm waren talloze rijtjes met Latijnse woorden te zien. “Dat ziet er pittig uit”, zei ik. “Ja”, zei hij. “Lukt het al een beetje?”, vroeg ik. “Ach het is een kwestie van druppelen, hè?”, zei hij. “Hè? Druppelen?”, vroeg ik. “Ja, dat zegt mijn leraar altijd.”Lees verder »

Zelfhandicappen: jezelf belemmeren zodat je eventueel falen kunt wijten aan deze belemmering

Zelfhandicappen: jezelf belemmeren zodat je eventueel falen kunt wijten aan deze belemmering

Heb je gehoord van zelfhandicappen? Lees hier wat dat is. Dat geloven dat menselijke capaciteiten en eigenschappen niet of nauwelijks ontwikkeld kunnen worden (dit heet een fixed mindset) meerdere nadelen heeft, is voor lezers van deze site wel bekend. Eén van die nadelen is dat deze manier van denken een angst voor uitdagende en moeilijk dingen opwekt. Wanneer je uitdagende dingen doet kun je immers falen en falen kan gezien worden als een gebrek aan natuurlijke aanleg.Lees verder »

Omgaan met de paradox van zelfverzekerde onwetendheid

Omgaan met de paradox van zelfverzekerde onwetendheid

Charles Darwin zei ooit: “Onwetendheid wekt vaker vertrouwen dan kennis.” Dit klinkt als een vreemd idee. Is het waar dat het gevoel iets zeker te weten soms een aanwijzing is dat je er juist weinig kennis over hebt? Als dat waar is, kan het leiden tot een paradoxaal principe: als je veel vertrouwen hebt in je eigen gelijk dan kan dit een aanwijzing zijn dat je er te weinig over weet. Is er enig bewijs dat Darwin het bij het rechte eind had? Ja, een nieuwe studie van Philip Fernbach et al. (2013) biedt ondersteuning voor zijn idee:Lees verder »

Hoe ga ik om met mijn eigen emoties als leidinggevende?

Hoe ga ik om met mijn eigen emoties als leidinggevende?

In een recente training aan leidinggevenden zei een cursist het volgende: “Ik vind die progressiegerichte technieken heel nuttig en ik geloof er ook echt in; maar hoe ga ik nou om met mijn eigen emoties? Als ik bijvoorbeeld kwaad ben, vind ik het moeilijk om die technieken toe te passen. En ook vraag ik me af: is het misschien ook niet beter om te laten merken dat ik in zo’n situatie heel emotioneel ben?”Lees verder »

Jeugdzorg en de keepersrol

Vandaag gaven we een training progressiegericht werken met groepen. Tijdens een pauze sprak ik met iemand die in de Jeugdzorg werkt. We hadden het erover dat er soms felle kritiek op jeugdzorg is als er sprake is van zogenaamde gezinsdrama’s. Natuurlijk is het vreselijk om te horen over gezinsdrama’s zoals die recent in het nieuws geweest zijn. Soms wordt er als volgt op gereageerd: “Dat gezin werd begeleid door Jeugdzorg! Hoe kan het zijn dat Jeugdzorg dit niet heeft weten te voorkomen? Wat heeft Jeugdzorg fout gedaan?” Deze manier van redeneren lijkt logisch maar ik denk dat je ermee moet oppassen. Ik wil niet beweren dat werkers in de Jeugdzorg nooit fouten maken. Natuurlijk doen ze dat, niet als iedereen die werkt. En verbetering is overal mogelijk, ook bij Jeugdzorg. Maar de rol die Jeugdzorg vervult, is in bepaalde opzichten anders dan veel andere rollen.Lees verder »

Een subtiele progressiegerichte groeimindsetinterventie

Recent sprak ik een progressiegerichte coach die vertelde over een team dat hij begeleidde. Hij had gemerkt dat de teamleider aanvankelijk vooral in fixed mindset termen sprak over de medewerkers van het team. (Een fixed mindset betekent het geloof dat mensen hun eigenschappen en capaciteiten niet of nauwelijks kunnen ontwikkelen – meer over mindset kun je hier lezen). Hij zei dingen als: “Ze hebben weinig capaciteiten en leermogelijkheden.”Lees verder »

Het voorkomen van ongemak bij schaalwandelen

In een training progressiegericht coachen, die ik deze week gaf aan een groep interne coaches van een grote organisatie, vertelde een van de deelnemers dat hij af en toe de techniek van schaalwandelen toepaste. Voor wie deze techniek nog niet kent: schaalwandelen is een toepassing van de bekende schaalvraag. Bij schaalwandelen vraag je mensen zich voor te stellen dat de ene kant van de kamer (of zaal) de 0 op de schaal vertegenwoordigt en de andere kant van de ruimte de 10. Door mensen uit te nodigen op die schaal te komen staan kun je alle bekende onderdelen van de schaalvraag toepassen. Lees verder »