Misvatting 8: het concept van de groeimindset zet kinderen te veel onder druk

kinderen druk mindset

Soms vragen mensen zich af of het niet beter is om soms een fixed mindset te hebben. Wanneer ik doorvraag blijkt dat ze het idee hebben dat een groeimindset betekent dat je nooit eens tevreden kunt zijn en altijd maar dwangmatig met leren en verbeteren bezig moet zijn. Iemand zei: “Kinderen hoeven toch niet altijd te leren? Laat ze toch lekker kind zijn!” Dat getuigt van een onbegrip van wat een groeimindset inhoudt. Lees verder »

‘Nee’ zeggen

Ury (2007) ontwikkelde een procedure om positief ‘nee’ te zeggen. De aanpak is bruikbaar wanneer je een verzoek moet afslaan. Hij bestaat uit drie componenten. Ik leg ze hier eerst uit en geef daarna een voorbeeld. De eerste component is je onderliggende ‘ja’. Deze staat voor het belang of de waarden die de reden vormen voor je ‘nee’. Je formuleert dit onderliggende ‘ja’ in positieve termen. De tweede component is je ‘nee’. Deze komt erop neer dat je duidelijk ‘nee’ zegt tegen het verzoek vanwege je onderliggende ‘ja’. De derde component is een alternatieve suggestie. Hiermee laat je blijken dat je, ondanks je ‘nee’, bereidwillig bent en de relatie met de ander belangrijk vindt. De alternatieve suggestie komt tegemoet aan het verzoek van de ander en is tegelijk niet in strijd met jouw onderliggende ‘ja’. Hier is een eenvoudig voorbeeld.

Els: Wil jij me vanmiddag helpen bij schrijven van mijn verslag? Ik moet het morgen e-mailen aan mijn begeleider maar ik kom er helemaal niet goed uit.
Petra: Ik zou je graag helpen maar ik moet mij vanmiddag volledig richten op mijn eigen werk. Kijk, ik moet alle gegevens op deze formulieren vanmiddag ingevoerd hebben in Excel.
Els: Oei, dat is echt vervelend. Ik weet totaal niet hoe ik verder moet met mijn verslag.
Petra: Is het misschien een idee dat jij mij eerst helpt om alle gegevens in te voeren? Als we het samen doen, zijn we denk ik om 3 uur klaar. Als we klaar zijn dan wil ik je daarna graag helpen.

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Een progressiegerichte leidinggevende vertelde me over een situatie in haar team waar ze tevreden op terugkeek. Ze vertelde dat ze nog niet zo lang leiding geeft aan haar team, enkele maanden. Kort geleden bedacht ze, hoewel ze over een aantal dingen die mensen in het team deden heel tevreden was, dat ze over een aantal andere dingen in het team niet zo tevreden was, bijvoorbeeld over hoe efficiënt er gewerkt werd, hoe effectief er samengewerkt werd en over de manier waarop medewerkers het management al dan niet inschakelden bij probleemsituaties in het werk. Ze besloot te proberen iets te doen dat tot een verbetering zou leiden. Lees verder »

Het struisvogelprobleem

Het struisvogelprobleem‘The Ostrich Problem’: Motivated Avoidance or Rejection of Information About Goal Progress

 

By Thomas L. Webb, Betty Chang, Yael Benn

 

Samenvatting: [ Vertaling: CV] Het monitoren van iemands huidige status met betrekking tot doelen kan doelmatige zelfregulering bevorderen. Dit artikel suggereert echter dat er een struisvogelprobleem bestaat in de zin dat in veel gevallen mensen de neiging hebben hun “kop in het zand te steken” en opzettelijk informatie te vermijden of te negeren die hen zou kunnen helpen om progressie in de richting van hun doel te monitoren. Mensen met diabetes, bijvoorbeeld, vermijden het om hun bloedglucose te meten, en weinig mensen volgen hun energieverbruik in hun huishouden, houden hun  banksaldo’s bij, houden bij wat ze eten en ga zo maar door. Terwijl situationele beperkingen sommige problemen in het monitoren van progressie kunnen verklaren, gebruiken wij een zelfmotievenraamwerk om te opperen dat de beslissing om progressie niet te monitoren vaak het resultaat is van een interactie tussen verschillende motieven. De wens om progressie precies bij te houden kan bijvoorbeeld conflicteren met de wens om het zelf te beschermen of versterken. Dit artikel geeft een overzicht van het bewijs voor het struisvogelprobleem, identificeert verschillende motieven die ten grondslag liggen aan de beslissing om progressie te monitoren versus niet monitoren,  illustreert hoe het struisvogelprobleem kan worden geïntegreerd in modellen van zelfregulering en biedt suggesties voor toekomstig onderzoek. Het artikel bevordert zo ons begrip van de aard en de van opzettelijke gebrekkige controle .

 

Read full article

Misvatting 7: het concept van de groeimindset gaat alleen over kinderen

Misvatting 7: het concept van de groeimindset gaat alleen over kinderen

Impliciet gaan veel mensen er nog vanuit dat leren en ontwikkelen vooral iets is voor als we jong zijn en mindere mate voor als we volwassen, laat staan oud, zijn. In het verlengde van dit denkbeeld ligt de impliciete gedachte dat de theorie over mindset vooral – misschien zelfs uitsluitend- relevant is voor de jeugd. Als dit waar zou zijn dan zou de kennis over het belang van mindsets vooral in de opvoeding en in het onderwijs van grote waarde kunnen zijn. En hoewel dat laatste klopt, is het niet waar dat mindsets niet relevant zijn voor volwassenen en voor ouderen. Mindsets spelen gedurende ons hele leven een belangrijke rol. Lees verder »

De wetenschap van interesse

De wetenschap van interesseOp  Annie Murphy Pauls voorspelbaar interessante blog The Brillant Blog staan twee nieuwe artikelen over interesse; over wat het is, hoe het zich ontwikkelt en waar het toe leidt (hier en hier). Ik probeer hieronder samen te vatten (en hier en daar te parafraseren) wat ze zegt en raad je aan haar blog te bezoeken als je er meer over wilt weten.

Annie schrijft over de opkomende wetenschap van interesse die laat zien dat wanneer we geïnteresseerd zijn we informatie beter en dieper verwerken, we harder werken en langer volhouden. En wanneer vinden we dingen eigenlijk interessant? Het blijkt zo te zijn dat dingen, om interessant te kunnen zijn, nieuw, complex en begrijpelijk moeten zijn. Wanneer we eenmaal geïnteresseerd zijn in iets kan onze interesse autonoom verder groeien en ontwikkelen. Dit komt doordat, wanneer we een onderwerp interessant vinden, we vaak nieuwe informatie tegenkomen die in zekere mate op gespannen voet staat met wat we al over het onderwerp wisten. Omdat we dit conflict tussen wat we al wisten en deze nieuwe informatie willen oplossen, is onze interesse verlengd.

Lees verder »

Samenwerking is voor mensen een doel op zich, geen verhulde vorm van eigenbelang

De economische wetenschap en praktijk is lang gedomineerd geweest door het idee dat mensen louter gedreven zijn door eigenbelang. Onderzoek in de psychologie en het opkomende veld van de gedragseconomie heeft laten zien dat dit model van menselijke motivatie foutief is.  Dit onderzoek liet zien dat mensen niet alleen door eigenbelang gedreven zijn. Ze hebben ook sterke neigingen tot samenwerking. Het lijkt alsof we het belang van anderen ook als doel op zich zien. Dit heeft niet alleen betrekking op familie en vrienden maar ook op vreemden. Wat ons geleerd wordt over de menselijke natuur heeft wel een effect op wat we geloven en op hoe we ons gedragen. Onderzoek door Robert Frank en zijn collega’s (1993) liet bijvoorbeeld zien dat economiestudenten steeds minder sociaal en coöperatief werden naarmate zijn in hun studie meer geconfronteerd waren aan dit axioma van eigenbelang dat ten grondslag ligt aan de belangrijkste economische theorieën.

Lees verder »

De progressiegerichte cirkeltechniek

De progressiegerichte cirkeltechniek

Grootschalig onderzoek naar de werkbeleving, het functioneren en de motivatie van medewerkers door Teresa Amabile en Steven Kramer (2011) van Harvard Business School heeft laten zien dat het boeken van progressie in betekenisvol werk de meest motiverende factor in werk is. De progressiegerichte cirkeltechniek (Visser, 2013) is een eenvoudige en flexibele techniek om al bereikte progressie zichtbaar te maken, om gewenste progressie te definiëren en om individuen en teams te helpen verdere progressie te boeken.

Lees verder »