Moeten leraren letten op prestatieverschillen tussen studenten of binnen studenten?

MH900422591De percepties en gedragingen van leraren kunnen veel impact hebben op de overtuigingen, motivatie, inspanningen en prestaties van leerlingen. Een manier waarop leraren hun leerlingen beïnvloeden heeft te maken met de manier waarop ze de prestaties van hun leerlingen beoordelen. Falko Rheinberg (1980) liet zien dat sommige leraren de neiging hebben om studenten met elkaar te vergelijken – dit wordt een sociale referentienormoriëntatie genoemd (sociale RNO) – terwijl andere leraren de neiging hebben om de huidige leerprestaties van leerlingen te vergelijken met hun eerdere prestaties – dit wordt een individuele referentienormoriëntatie genoemd (individuele RNO).Lees verder »

4 Onderzoeken naar oplossingsgericht werken

4 papersEr werd mij een vraag gesteld over vier recente artikelen die ik geschreven heb over recente onderzoek naar de kenmerken en opbrengsten van oplossingsgericht werken. Hier zijn die artikelen:

 

  1. The Solution-Focused Mindset: An Empirical Test of Solution-Focused Assumptions
  2. What Solution-Focused Coaches Do: An Empirical Test of an Operationalization of Solution-Focused Coach Behaviors
  3. Testing the Association Between Solution-Focused Coaching and Client Perceived Coaching Outcomes
  4. How the Solution-Focusedness of Coaches Is Related To Their Thriving at WorkLees verder »

Leg de reden voor taken uit

motiveringProviding a Rationale in an Autonomy-Supportive Way as a Strategy to Motivate Others During an Uninteresting Activity
2002, Johnmarshall Reeve, Hyungshim Jang, Pat Hardre, and Mafumi Omura

 

Samenvatting: [Vertaling CV:] Wanneer mensen anderen proberen te motiveren voor oninteressante activiteiten dan gebruiken ze meestal extrinsieke contingenties [CV: zoals deadlines of SMART doelen] die controlerende vormen van extrinsieke motivatie in de hand werken [CV: je doet het omdat je snapt dat het van je verwacht wordt en dat je er niet omheen kunt maar je identificeert je er niet mee en je staat er niet zelf achter].  Als alternatief onderzochten wij een motiveringsstrategie die zou kunnen bevorderen dat de ander persoonlijk achter de te leveren inspanning voor de oninteressante activiteit kan staan en deze kan waarderen. Lees verder »

Het placebo-effect gebruiken om cognitief functioneren te verbeteren

Mobilizing unused resources: Using the placebo concept to enhance cognitive performance
Ulrich W. Wegera & Stephen Loughnan

 

Samenvatting: [vertaling: CV] Mensen beschikken over significante psychologische bronnen om hun welbevinden en presteren te verbeteren maar deze bronnen blijven vaak onbenut en zouden beter kunnen worden aangewend. In het medische domein is het bekend dat deze bronnen onder bepaalde condities kunnen worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld in de context van het placebo-effect. Hier hebben wij verkend of het placebo-principe kan worden gebruikt om cognitief presteren te verbeteren. Om dat te doen gebruikte we een aangepaste placebo opwekking – een onechte priming methode waarvan we de deelnemers vertelden dat hij onbewust hun kennis zou verbeteren en we zeiden hen dat dus ze op hun vaardigheden moesten vertrouwen in een kennistest die ze gingen doen. De prestaties van deelnemers werd inderdaad verbeterd in vergelijking tot een groep die niet dacht dat het priming proces hun kennis zou verbeteren. Het onderzoek laat de relevantie zien van het placebo-effect  buiten de medische en therapeutische setting.

English version

Persoonscomplimenten werken averechts bij kinderen met een laag gevoel van eigenwaarde

person praise and self-esteemOn Feeding Those Hungry for Praise: Person Praise Backfires in Children With Low Self-Esteem
By Eddie Brummelman, Sander Thomaes, Geertjan Overbeek, Bram Orobio de Castro, Marcel A. van den Hout, & Brad J. Bushman

 

Samenvatting: [Vertaling: CV] Opvoedkundigen hebben lang geloofd dat complimenteren en effectieve manier is voor kinderen met een lage eigenwaarde (zelfachting) te helpen om zich beter over zichzelf te voelen. Maar moet je die kinderen complimenteren voor wie ze zijn of voor hoe zij zich gedragen? Onderzoek 1 (N=357) liet zien dat volwassenen de neiging hebben om kinderen met een lage eigenwaarde meer persoonscomplimenten geven (complimenten voor persoonlijke kwaliteiten) maar minder procescomplimenten (complimenten voor gedrag).  Deze neiging kan echter averechts werken. Onderzoek 2 (N=313; Mlft=10.4 jr) liet zien dat persoonscomplimenten, maar niet procescomplimenten, kinderen, vooral die met een lage dunk van zichzelf, in een positie brengen dat zij zich schamen na te hebben gefaald in iets. Consistent met attributietheorie, lijken persoonscomplimenten ervoor te zorgen dat kinderen het falen aan zichzelf toeschrijven. Samen suggereren deze bevindingen dat volwassenen, door kinderen persoonscomplimenten te geven, in kinderen de kwetsbaarheid vergroten die ze juist proberen te voorkomen.

 

Lees het hele artikel.

English version