Employee Award programma’s kunnen de productiviteit verlagen

The Dirty Laundry of Employee Award Programs: Evidence from the Field
Timothy Gubler, Ian Larkin, & Lamar Pierce

Samenvatting: [Vertaling: CV] Veel onderzoekers en mensen uit de praktijk hebben recent betoogd dat ’employee award programma’s’ een ‘gratis’ manier zijn om medewerkers te motiveren. Wij gebruiken data van een ‘attendance award programma’ dat ingevoerd was bij een van vijf industriële wasserettefabrieken om te laten zien dat awards significante indirecte kosten met zich mee kunnen brengen en dat zij minder effectief kunnen zijn in het motiveren van medewerkers dan de literatuur suggereert. Onze quasi-experimentele opzet laat zien dat twee soorten onbedoelde gevolgen de opbrengsten van award programma’s beperken. Ten eerste bespelen medewerkers het programma strategisch door punctualiteit alleen te verbeteren wanneer ze verkiesbaar zijn voor de award en door zich ziek te melden om verkiesbaar te kunnen blijven. Ten tweede verloren medewerkers met een perfecte aanwezigheid voorafgaand aan het programma 6-8% aan productiviteit nadat het programma geïntroduceerd was, wat suggereert dat zij gedemotiveerd waren door awards voor goed gedrag dat zij al hadden vertoond. Over het geheel genomen suggereren de resultaten dat het award programma de productiviteit van de fabriek met 1.4% verlaagde en dat positieve effecten van de awards gepaard gaan met meer complexe reacties van medewerkers die de effectiviteit van het programma beperken.

Lees het hele artikel

English version

Mindset beïnvloeden via vragen

Influencing People’s Beliefs About the Malleability of Personal Characteristics Through a Sequence of Four Loaded Multiple-Choice Questions

Coert Visser, 2013

De mate waarin mensen een groeimindset hebben kan belangrijke voordelen hebben voor hun gedrag, functioneren en ontwikkeling. Een groeimindset kan worden opgewekt door mensen inspanningscomplimenten te geven en door hen te trainen via korte workshops. Dit onderzoek gaat over de vraag of specifieke vragen ook kunnen worden gebruikt als instrument om een groeimindset op te wekken. Onderzoek heeft laten zien dat vragen die geladen zijn met bepaalde impliciete vooronderstellingen kunnen veroorzaken dat mensen congruent met die vooronderstellingen gaan denken en handelen. Een enquête die een sequentie van vier multiple choice vragen bevatte beïnvloedde inderdaad de mindset van de respondenten. Versie 1 van de enquête begon met vier multiple choice vragen die een groeimindset suggereerden. Versie 2 startte met vier multiple choice vragen die op subtiele wijze een fixed mindset impliceerden. Versie 3 bevatte geen geladen vragen.  Implicaties en suggesties voor verder onderzoek worden besproken. > Lees het artikel

 

English version

 

Hoe nuttiger de helper, hoe groter de waardering van de geholpene

nuttig helpenInstrumentality Boosts Appreciation: Helpers Are More Appreciated While They Are Useful

Benjamin A. Converse en Ayelet Fishbach

 

Samenvatting: [Vertaling CV]: Wij denken dat in sociale interacties de waardering van een helper afhangt van de nuttigheid van die helper. Hoe meer gemotiveerd iemand is om een doel te bereiken, en hoe meer iemand de helper ervaart als capabel om dat te begeleiden bij dat doel, hoe meer waardering iemand zal voelen voor die helper. Vier experimenten ondersteunden deze nuttigheidsversterkings hypothese door te laten zien dat begunstigden meer waardering voelden voor hun helpers terwijl zij de hulp ontvingen dan nadat de taak was afgerond of nadat de helper niet langer nuttig werd geacht.  Dit resultaat gold zowel voor de positieve kant van waardering (dankbaarheid) en de negatieve kant (het gevoel iets verschuldigd te zijn) en ook over een range van relaties (vreemden, nieuw verkregen partners en vrienden). Dit patroon van waardering is tegenintuïtief voor helpers en er ontstaat dus een mismatch tussen het moment waarop de begunstigde waardering ervoeren en het moment waarop helpers waardering verwachtten.

 

English version

Een groeimindset maakt managers effectiever

Het hebben en cultiveren van een groeimindset hangt samen met veel voordelen (lees meer). Hoewel het meeste onderzoek naar groeimindsets is gedaan bij kinderen en in een onderwijssetting hebben sommige onderzoekers de groeimindset in organisatiesettings onderzocht. Hier zijn twee voorbeelden:Lees verder »

Wordt de wereld een betere plek om in te leven?

Is vooruitgang in de wereld mogelijk? Is het mogelijk om de kloof tussen de rijke landen en de ontwikkelingslanden te dichten? Zullen alle landen in Afrika in de nabije toekomst ook ontwikkelde en welvarende landen worden?  Zal de wereld gelijker worden in welvarendheid? Is dit proces al gaande? Hebben de afgelopen jaren meetbare vooruitgang laten zien? Kijk naar deze video van Hans Rosling:

 

 

Heb je gezien hoe de afname van kindersterfte hand in hand gaat met de afname van het aantal kinderen per vrouw? Dit is niet alleen van groot humanitair en moreel belang. Het heeft ook grote praktische implicaties. Het feit dat vrouwen minder kinderen krijgen die ieder een grotere kans hebben om te overleven vormt een belangrijk hefboom voor de verbetering van de positie van vrouwen en voor de economische ontwikkeling van de ontwikkelingslanden.

 

English version