De kracht van progressie. Interview met Teresa Amabile

Enkele belangrijke verschillen tussen een gelukkig leven en een betekenisvol leven

Some Key Differences between a Happy Life and a Meaningful Life
Door Roy Baumeister, Kathleen Vohs, Jennifer Aaker, & Emily N. Garbinsky

 

Samenvatting: [vertaling CV] Gelukkig zijn en het leven betekenisvol vinden overlappen met elkaar maar er zijn belangrijke verschillen. Een grootschalige enquête liet verschillende predictoren zien van geluk (waarbij gecontroleerd werd voor betekenis) en betekenis (waarbij gecontroleerd werd voor geluk). Je behoeften en wensen vervullen verhoogt je geluk maar was grotendeels irrelevant voor betekenis.  Geluk was grotendeels gericht op het heden, terwijl betekenis te maken had met het integreren van verleden, heden en toekomst. Denken over de toekomst en het verleden, bijvoorbeeld, hing samen met een hoge betekenis maar met een laag geluk. Geluk hing samen met het zijn van een nemer in plaats van een gever, terwijl betekenis samenging met het zijn van een gever in plaats van een nemer. Hoge niveaus van bezorgdheid, stress en angst hingen samen met met een hogere betekenis maar een lager geluk.

 

Download hele artikel.

English version

Wat gebeurt er op onze beste werkdagen?

Het boek The Progress Principle presenteert krachtig bewijs voor de motivationele impact van het ervaren van progressie in betekenisvol werk (lees hier een introductie op het boek). Het boek laat zien hoe positieve gebeurtenissen op werkdagen bijdragen aan een positieve werkbeleving en een betere prestaties. Gebeurtenissen die een positieve invloed hebben op de beleving en het functioneren zijn progressie in betekenisvol werk, katalysatoren (gebeurtenissen die direct helpen bij de werkuitvoering), en voeders (interpersoonlijke factoren die het werk stimuleren).  Gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben zijn regressie/terugvallen, remmers (het omgekeerde van katalysatoren) en toxines (het omgekeerde van voeders).

Het boek bevat een grafiek die prachtig de relatieve bijdragen van deze factoren toont:

beste werkdagen

English version