Voordelen van een doelgerichte focus

Eyes on the prize: The longitudinal benefits of goal focus on progress toward a weight loss goal

 

Auteurs: Kyle E. Conlona, Joyce Ehrlingera, Richard P. Eibachb, A. William Crescionia, Jessica L. Alquista, Mary A. Gerendc, Gareth R. Duttonc (2011)

 

Samenvatting: Eerder onderzoek suggereert dat gerichtheid op wat nog niet is bereikt (goal focus) een gebrek aan progressie zichtbaar maakt bij doelen waaraan men sterk gecommitteerd is en inspireert tot meer motivatie dan gerichtheid op wat al is bereikt (accomplishment focus). Het huidige onderzoek breidt deze research uit tot een longitudinaal, belangrijk gebied door de consequenties te verkennen van gerichtheid op eigen doelen versus gerichtheid op wat bereikt is bij het nastreven van gewichtsverlies. Deelnemers werden gevolgd gedurende een afvalprogramma van 12 weken waarbij groepsdiscussies werden gebruikt en een begeleidende website die hun aandacht of richtte op hun einddoelen of richtte op wat ze al hadden bereikt. Deelnemers met een goalfocus rapporteerden hogere niveaus van commitment aan hun doel en vielen, uiteindelijk,  meer af dan deelnemers met een accomplishment focus en dan deelnemers uit de controle groep. Deelnemers met een accomplishment focus verschilden in geen enkel opzicht van deelnemers uit de controlegroep.

English version

Life-management strategieën en progressie

Implementation planning and progress on physical activity goals: the mediating role of life-management strategies

 

Dugas M, Gaudreau P, Carraro N. (2012)

 

Samenvatting: Deze vier weken durende prospectieve studie onderzocht of het gebruik van life-management strategieën de relatie tussen implementatieplanning en korte termijn progressie op lichamelijke activiteiten doelen medieert. In het bijzonder is gekeken naar de strategieën van elective selection, compensation  en loss-based selection [hier kun je een nadere uitleg vinden over die termen] om hun specifieke mediërende effecten te beoordelen. De resultaten van een steekproef van 131 eerstefase studenten lieten zien dat, als een composiet, life-management strategieën de relatie tussen planning en progressie volledig medieerden. Meer in het bijzonder bleek uit een uiteenrafeling van de effecten dat alleen elective selection en compensation de samenhang tussen planning en progressie medieerden.

English version

Doelen-zelfconcordantie en leerdoelen versus prestatiedoelen

Goal self-concordance moderates the relationship between achievement goals and indicators of academic adjustment

Patrick Gaudreau (2012)

Samenvatting [vertaling CV]: Deze studie onderzocht of de goede of slechte uitkomsten die geassocieerd zijn met een leerdoelen- versus prestatiedoelenbenadering van doelen (lees meer over dit onderscheid) samenhangt met de mate waarin deze doelen worden nagestreefd voor zelfconcordante redenen (meer over zelfconcordantie hier en hier). Een steekproef van 220 eerstefase studenten vulden voor hun tussentijdse examens vragenlijsten in, gericht op het meten van prestatiedoelen, doelenzelfconcordantie, tevredenheid met de studie, studie-angst. In totaal 115 deelnemers vulden na afloop een vragenlijst in die vroeg naar hun gemiddelde cijfers. Resultaten van regressieanalyse lieten zien dat leerdoelen positief samenhingen met tevredenheid met de studie en met prestaties maar alleen voor studenten met een hoge leerdoelen-zelfconcordantie. Prestatiedoelen hingen ook samen met betere prestaties maar alleen voor studenten met hoge prestatiedoelenconcordantie. Beide typen doelen hingen positief samen met angst voor individuen met lage niveaus van doelen-zelfconcordantie. Dit onderzoek illustreert het belang van naast elkaar bekijken van de inhoud van doelen en de motivatie voor doelen om hun effect op opleidingsresultaten te begrijpen.

Oefening: hou een progressiedagboek bij

Onderzoek wijst er op dat regelmatig monitoren van progressie enkele krachtige voordelen oplevert. Het kan onder andere bijdragen aan je motivatie, je welbevinden en zelfs je gezondheid. Als je wilt proberen wat het monitoren van progressie voor jou zou kunnen opleveren dan is mijn tip om gedurende een maand een progressiedagboek bij te houden.

Uitleg: Kies een notitieboek, een dagboek of een word file om elke avond iets in te schrijven. Let gedurende de dag goed op welk vooruitgang je boekt in relatie tot dingen die belangrijk voor je zijn. Schrijf aan het eind van de dag 3 voorbeelden van progressie op die je hebt geboekt tijdens de dag. Het maakt niet uit hoe klein de progressie is. Schrijf ook op hoe je er in geslaagd bent om die progressie te boeken. Noteer zo precies mogelijk wat je hebt gedaan dat goed werkte. Geschatte tijd: 10-15 minuten.

Als je deze oefening hebt geprobeerd dan zou ik het leuk vinden om te horen of je hem nuttig vond.

English version

De redenen voor doelen hangen samen met subjectief welbevinden

Be careful what you wish for but also why you wish for it – Goal-striving reasons and subjective well-being

 

Auteur: Christian Ehrlich

 

Abstract: Individuals’ subjective well-being (SWB) when attaining their goals is moderated by the characteristics of their goals. Two significant moderators are whether goals are approach or avoidance oriented and their content. Within the goal-setting literature, these characteristics have been applied to goals as such, focussing on what it is people try to achieve. However, they can equally be applied to analyse why individuals pursue their goals. By applying the dimensions of approach and avoidance orientation as well as goal content to the analysis of goal-striving reasons, a framework has been developed encompassing the following four goal-striving reasons: goals pursuit because of pleasure, for altruistic reasons, out of necessity and for self-esteem reasons. The empirical findings (N = 174) show that goal-striving reasons are significantly associated with affective SWB. Therefore goal-striving reasons provide an additional level of analysis, when analysing the relation between goals and affective SWB.

 

Vraag aan lezers: weet u meer over dit onderzoek? Laat het me dan s.v.p. weten.

English version

Teresa Amabile over het bijhouden van een progressiedagboek

Hoe zelfcompassie progressie stimuleert

In een vorig bericht werden twee publicaties genoemd die laten zien dat zelfkritiek progressie belemmert. Blijkbaar werkt een dergelijk harde aanpak van jezelf niet goed. Werkt een vriendelijke ‘zelfaanpak’ beter? Nieuw onderzoek laat zien dat dit inderdaad het geval is.

 

In The Surprising Motivational Power of Self-Compassion  worden vier manieren genoemd waarop zelfcompassie mensen helpt:

  1. Mogelijkheden zien om te veranderen,
  2. Vergroten van de motivatie om te veranderen,
  3. Stappen zetten richting verandering,
  4. Jezelf motiveren door jezelf te vergelijken met mensen die het beter doen.Lees verder »

Approach/avoidance en promotion/prevention

Twee sets van concepten in de motivatieliteratuur kunnen wat verwarrend overkomen. Aan de ene kant is er het onderscheiden tussen approach (toenadering) en avoidance (vermijding); aan de andere kant is er het onderscheid tussen prevention (het voorkomen van iets) en promotion (het bevorderen van iets). Hieronder licht ik het verschil tussen beide onderscheiden toe. Lees verder »

De kracht van kleine progressie

De kracht van kleine progressie

In hun boek The Progress Principle, doen Teresa Amabile en Steven Kramer verslag van hun meerjaren-onderzoek naar de relaties tussen gebeurtenissen op het werk en de werkbeleving en het functioneren van medewerkers. Kort gezegd is de conclusie die zij trekken dat progressie in betekenisvol werk de krachtigste motivator is die mensen in werk mee kunnen maken. Ook laat hun onderzoek zien dat terugslag in betekenisvol werk een sterk motiverend effect heeft – en dat dit effect zelfs nog sterker is dan bij het ervaren van progressie. Een misschien verrassende bevinding was dat zelfs veel kleine, schijnbaar onbelangrijke, gebeurtenissen een sterk motiverend effect op de motivatie van medewerkers hadden (lees ook Amabile & Kramer, 2011). Deze kennis kan eenvoudig worden vertaald in enkele praktische suggesties:Lees verder »

Voordelen van autonomie-ondersteuning

Drie nieuwe onderzoeken laten de voordelen van autonomie-ondersteuning zien (meer progressie in de richting van het doel, verbetering van de kwaliteit van de relatie en subjectief welbevinden):

Lees verder »