Progress header

Category Archive: Uncategorized

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectie

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectieKort geleden vond er een debat plaats tussen Steven Pinker en Matt Ridley aan de ene kant en Malcolm Gladwell en Alain de Botton aan de andere kant. Het debat ging over de vraag over of de mensheid haar beste dagen nog voor zich heeft of niet. Pinker en Ridley verdedigden de stelling dat wel zo is, Gladwell en de Botton bestreden deze stelling. Je kunt het debat bekijken als je je gratis inschrijft voor de website Munk Debates. Lees verder »

Carol Dweck: “The Growth Mindset” | Talks at Google

The upright thinkers

The upright thinkersEen tijdje geleden noemde ik Steven Weinberg’s boek To explain the world ,een boek dat me erg aansprak. Nu is een boek verschenen over ongeveer hetzelfde onderwerp. Het boek heet The upright Thinkers en het is geschreven door Leonard Mlodinow.

Waar Weinberg in zijn boek diep ingaat op de rol van de Griekse oudheid en in de ontwikkeling van de wetenschapsgeschiedenis het accent legt op de natuurkunde (en astronomie) is Mlodinows focus iets breder. The upright thinkers begint niet bij de Grieken maar veel eerder, namelijk bij de evolutionaire voorouders van de mensen. Het boek lezend besef je dat daar al de zoektocht naar kennis is begonnen. Het boek is ook breder in haar focus in de zin dat het meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van andere wetenschappen (dan natuurkunde en astronomie); in het bijzonder scheikunde en biologie.

Een bewonderenswaardig en fascinerend boek.

 

Monitoren van progressie werkt

monitoren van progressieHoewel het belang van het monitoren van progressie al vaak is benadrukt is er nog weinig empirisch bewijs voor hoe sterk het effect van het monitoren van progressie is op het bereiken van doelen. In een nieuw artikel van Harkin et al. (2015) wordt een meta-analyse beschreven die als doel had om deze vraag te beantwoorden.

 

In dit onderzoek werden 138 experimenten meegenomen (N=19951) waarin deelnemers random werden toegewezen aan een interventie bedoeld om progressie-monitoring te bevorderen of aan een controlegroep. Bij al deze experimenten is gerapporteerd hoe het effect van die interventie was (in welke mate ging men inderdaad progressie meer monitoren?) en in hoeverre doelen werden bereikt (was het inderdaad zo dat het monitoren van progressie meer samenging met het bereiken van doelen?). Lees verder »

Bestaat er zoiets als beschaving?

Beschaving

Bestaat er zoiets als beschaving? Of is wat we beschaving noemen een illusie en kunnen we beter terug naar onze natuurlijke staat?

 

Een centraal thema in het denken over vooruitgang was de tegenstelling in het denken van de Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588–1679)  en de Franse filosoof (van Zwitserse afkomst) Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Hobbes zag de mens van nature als wreed en gewelddadig, kortom slecht. In zijn boek Leviathan legde hij uit dat een monarchie of een andere vorm van regering die de wil van het volk representeerde en het monopolie op het toepassen van geweld had, de oplossing was. Hij zag beschaving als een manier om deze slechtheid te beteugelen.Lees verder »

7 Mythes rondom meditatie

7 Mythes rondom meditatieMeditatie is erg populair aan het worden. Veel onderzoek suggereert dat het veel voordelen heeft. Maar er zijn redenen om sceptisch te blijven. 

 

Eerder schreef ik al enkele berichten over mindfulness meditatie. Ik schreef bijvoorbeeld over onderzoek dat laat zien dat mindfulness meditatie uiteenlopende voordelen heeft voor je lichaam en je geest (zie hier, hier en hier).  Ook schreef ik een bericht over enkele punten van zorg die ik heb over mindfulness meditatie. Lees verder »

Rassen bestaan niet

Rassen bestaan nietWe horen vandaag de dag vaak over racisme en hoe slecht het is. Beroemde voetballers roepen ons via spotjes op om ‘nee’ te zeggen tegen racisme. Door het woord racisme te gebruiken verwijzen we naar het onderliggende begrip ras. Rassen komen in de biologie her en der voor. We bedoelen er subsoorten mee. We begrijpen allemaal misschien niet precies maar wel ongeveer wat er bedoeld wordt als we het hebben over rassen en racisme. Als ik zeg dat we het allemaal ongeveer begrijpen dat bedoel ik dat we het associëren we met begrippen als het blanke ras, het zwarte ras, het joodse ras, het Aziatische ras. Als ik zeg dat we het niet precies begrijpen dan bedoel ik dat we bijvoorbeeld niet zeker weten wat iemand nu precies tot een Jood maakt, en of er bijvoorbeeld Chinezen en Indiërs wel of niet tot hetzelfde ras behoren. Het wordt ook verwarrend als we nadenken over het ras van president Obama. Behoort hij tot het ‘zwarte’ ras? Dat wordt wel vaak gezegd (de eerste ‘zwarte’ president van de Verenigde Staten) maar hoe zit het dan met het feit dat zijn moeder ‘blank’ was?Lees verder »

Progressiegericht stroomschema

progressiegericht stroomschema

De afdwalende geest is een ongelukkige geest

UPDATE: lees ook Afdwalen kan nuttig zijn

 

De afdwalende geest is een ongelukkige geestMatthew Killingsworth en Daniel Gilbert (2010) deden een onderzoek naar de “wandering mind” ofwel de afdwalende geest. Mensen hebben voor zover bekend als enige diersoort het vermogen om af te dwalen in hun gedachten. Met andere woorden: om na te denken over dingen waar ze niet nu mee bezig zijn. Dat kunnen dingen in het verleden of in de toekomst zijn. Het kan gaan om gebeurtenissen maar ook dingen die nooit gebeurd zijn of zullen gebeuren.

Dit vermogen om af te dwalen is een aspect van ons vermogen om te reflecteren op ons verleden en om doelen te stellen voor de toekomst. Maar er wordt vaak gedacht dat het ook een nadeel heeft. Velen denken dat een afdwalende geest een ongelukkige geest is en dat je beter de hoeveelheid tijd die je besteedt aan afdwalen kunt beperken en je aandacht beter vooral kunt richten op het hier en nu.Lees verder »

Grenzen ter bescherming van sociale systemen

Grenzen ter bescherming van sociale systemenEen jaar of 10 geleden was ik aanwezig bij een managementteam van een zorgorganisatie en we spraken over sturen. Ik legde uit dat de functie van sturen is om verwachtingen te verhelderen over wat wel de bedoeling is en over wat niet de bedoeling is. Dat eerste gaat over de prestatieverwachtingen die binnen een organisatie, team of functie aan de orde zijn. Dat tweede gaat over de grenzen die er zijn. Ik vroeg hen wat voor grenzen er binnen hun organisatie zoal bestaan.Lees verder »

progressie