Progress header

Category Archive: Uncategorized

Mindset in 2 minuten

Immigratie tot een succes maken

Immigratie tot een succes makenDe vluchtelingencrisis houdt velen bezig. Veel mensen pleiten voor een sociale houding en zetten zelf ook de schouders eronder om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Maar ook velen zijn angstig en pessimistisch. Er zijn dan ook reële gronden voor zorg. De media berichten over allerlei problemen die de vrees bevestigen en aanwakkeren: een recente aanslag in Parijs werd gepleegd door een asielzoeker, bij grootschalige aanrandingen in Keulen bleken meerdere vluchtelingen betrokken, in asielzoekerscentra vinden vechtpartijen plaats, homofiele asielzoekers worden belaagd worden in azc’s, etc. Dit zijn reële problemen en zorgen over hoe de integratie van de vluchtelingen moet gaan slagen zijn volgens mij begrijpelijk en terecht.Lees verder »

HBR: de sterktegerichte aanpak kan averechts werken

HBR: de sterktegerichte aanpak werkt averechtsEen nieuw artikel van Tomas Chamorro-Premuzic (foto) in de Harvard Business Review stelt dat sterktegericht coachen averechts kan werken. In het artikel is te lezen dat de sterktegerichte aanpak een zeer populaire aanpak is geworden waarover veel boeken geschreven zijn. Een exponent van deze populariteit is de Gallupvragenlijst StrengthsFinder. Het artikel beweert de volgende vijf dingen over de sterktegerichte aanpak:Lees verder »

Verspreiding van Westerse waarden?

Sinds een paar honderd jaar geleden, sinds de wetenschappelijke revolutie, de Verlichting en de industriële revolutie, heeft een explosieve progressie plaatsgevonden in welvaart, gezondheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze progressie is begonnen in Westerse landen en spreidt zich nu uit over vrijwel de hele wereld (zie bijvoorbeeld het plaatje rechts, bron: gapminder.org). Deze ontwikkeling is een langetermijnproject. Er is nog veel armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en dus nog veel progressie nodig. Sommige sceptici denken dat het verspreiden van de waarden en principes die hebben geleid tot zo’n grote progressie in de Westerse wereld in essentie neerkomt op het verspreiden van Westerse waarden. Daarmee zou het een manier zijn om Westerse dominantie te bewerkstelligen.

Lees verder »

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectie

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectieKort geleden vond er een debat plaats tussen Steven Pinker en Matt Ridley aan de ene kant en Malcolm Gladwell en Alain de Botton aan de andere kant. Het debat ging over de vraag over of de mensheid haar beste dagen nog voor zich heeft of niet. Pinker en Ridley verdedigden de stelling dat wel zo is, Gladwell en de Botton bestreden deze stelling. Je kunt het debat bekijken als je je gratis inschrijft voor de website Munk Debates. Lees verder »

Carol Dweck: “The Growth Mindset” | Talks at Google

The upright thinkers

The upright thinkersEen tijdje geleden noemde ik Steven Weinberg’s boek To explain the world ,een boek dat me erg aansprak. Nu is een boek verschenen over ongeveer hetzelfde onderwerp. Het boek heet The upright Thinkers en het is geschreven door Leonard Mlodinow.

Waar Weinberg in zijn boek diep ingaat op de rol van de Griekse oudheid en in de ontwikkeling van de wetenschapsgeschiedenis het accent legt op de natuurkunde (en astronomie) is Mlodinows focus iets breder. The upright thinkers begint niet bij de Grieken maar veel eerder, namelijk bij de evolutionaire voorouders van de mensen. Het boek lezend besef je dat daar al de zoektocht naar kennis is begonnen. Het boek is ook breder in haar focus in de zin dat het meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van andere wetenschappen (dan natuurkunde en astronomie); in het bijzonder scheikunde en biologie.

Een bewonderenswaardig en fascinerend boek.

 

Monitoren van progressie werkt

monitoren van progressieHoewel het belang van het monitoren van progressie al vaak is benadrukt is er nog weinig empirisch bewijs voor hoe sterk het effect van het monitoren van progressie is op het bereiken van doelen. In een nieuw artikel van Harkin et al. (2015) wordt een meta-analyse beschreven die als doel had om deze vraag te beantwoorden.

 

In dit onderzoek werden 138 experimenten meegenomen (N=19951) waarin deelnemers random werden toegewezen aan een interventie bedoeld om progressie-monitoring te bevorderen of aan een controlegroep. Bij al deze experimenten is gerapporteerd hoe het effect van die interventie was (in welke mate ging men inderdaad progressie meer monitoren?) en in hoeverre doelen werden bereikt (was het inderdaad zo dat het monitoren van progressie meer samenging met het bereiken van doelen?). Lees verder »

Bestaat er zoiets als beschaving?

Beschaving

Bestaat er zoiets als beschaving? Of is wat we beschaving noemen een illusie en kunnen we beter terug naar onze natuurlijke staat?

 

Een centraal thema in het denken over vooruitgang was de tegenstelling in het denken van de Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588–1679)  en de Franse filosoof (van Zwitserse afkomst) Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Hobbes zag de mens van nature als wreed en gewelddadig, kortom slecht. In zijn boek Leviathan legde hij uit dat een monarchie of een andere vorm van regering die de wil van het volk representeerde en het monopolie op het toepassen van geweld had, de oplossing was. Hij zag beschaving als een manier om deze slechtheid te beteugelen.Lees verder »

7 Mythes rondom meditatie

7 Mythes rondom meditatieMeditatie is erg populair aan het worden. Veel onderzoek suggereert dat het veel voordelen heeft. Maar er zijn redenen om sceptisch te blijven. 

 

Eerder schreef ik al enkele berichten over mindfulness meditatie. Ik schreef bijvoorbeeld over onderzoek dat laat zien dat mindfulness meditatie uiteenlopende voordelen heeft voor je lichaam en je geest (zie hier, hier en hier).  Ook schreef ik een bericht over enkele punten van zorg die ik heb over mindfulness meditatie. Lees verder »

progressie