Binnen progressiegericht werken, gaan we uit van een aantal aannames over mensen, over progressie, over inspanning en over hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. De aannames die over mensen hebben, zouden als volgt kunnen worden samengevat:

  1. We hebben autonomie, competentie en verbondenheid nodig
  2. Geloven dat we onszelf kunnen ontwikkelen, is goed voor ons
  3. Onze natuur is flexibel
  4. Onze intuïtie is onbetrouwbaarder dan we denken

Hieronder volgt een toelichting op elk van deze aannames:Lees verder »