Progress header

Category Archive: mindset

8 Groeimindsetinterventies

8 GroeimindsetinterventiesTijdens onze trainingen progressiegericht werken zijn veel cursisten bijzonder geïnteresseerd in Carol Dwecks onderzoek naar mindsets. Ze zien sterk de relevantie van mindset en realiseren zich dat een statische mindset veel nadelen heeft en een groeimindset veel voordelen. Ze zijn vaak erg geïnteresseerd in hoe ze hun eigen mindset en die van anderen kunnen veranderen. Veel cursisten weten al dat persoonscomplimenten een statische mindset op wekken en procescomplimenten een groeimindset. Maar ze zoeken naar nog meer manieren om mindsets te beïnvloeden. En die zijn er. Hieronder beschrijf ik een aantal voorbeelden van zulke interventies.Lees verder »

Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?

Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?De vraag “Wanneer ben je ooit tegen de verwachting beter geworden in iets?” kan goed helpen om een groeimindset op te wekken. Iemand vroeg of deze vraag misschien niet averechts zou kunnen werken als degene aan wie je hem stelt er geen antwoord op kan vinden. Hieronder leg ik uit dat volgens mij iedereen er een goed antwoord op kan vinden mits aan drie voorwaarden is voldaan. Lees verder »

De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheid

De groeimindset gaat hand in hand met een besef van onze eigen beperktheidEen onrealistische en schadelijke overtuiging waar ik vaak over geschreven heb is de statische mindset (Dweck, 2006). In een statische mindset geloven we dat bepaalde capaciteiten en eigenschappen niet ontwikkelbaar zijn. Vanwege die overtuiging spannen we ons dan ook niet in om er beter in te worden en worden we er dan ook niet beter in. Een groeimindset is realistischer en werkt beter. In een groeimindset geloven we dat we onze eigenschappen en capaciteiten wel kunnen veranderen. Deze manier van denken inspireert ons om ons in te spannen en door te zetten en maakt de kans groter dat we inderdaad vooruit komen. Tegelijkertijd gaat een groeimindset hand in hand met een duidelijk besef van onze eigen beperktheid. Hoe kan dat?Lees verder »

Een lerende houding is essentieel voor leiderschapsontwikkeling

Een lerende houding is essentieel voor leiderschapsontwikkelingEffectieve leiderschapsontwikkeling vergt een groeimindset en een gerichtheid op leerdoelen.

 
Recent schreef ik een kort artikel over het stellen van doelen. In dat artikel werden onder andere prestatiedoelen en leerdoelen met elkaar vergeleken. Prestatiedoelen hebben betrekking op te bereiken resultaten; leerdoelen hebben betrekking op aan te leren kennis of vaardigheden. Prestatiedoelen leiden in het algemeen tot de beste resultaten bij rechttoe-rechtaan-taken, met andere woorden: indien de door het individu te verrichten taak geheel duidelijk is en indien het individu geheel competent is voor die taak. Leerdoelen leiden tot de beste resultaten indien taken complex zijn en niet geheel kunnen worden overzien en indien zij verder leren vergen van het individu. Met dit in gedachten is het niet gek om te veronderstellen dat leerdoelen relevanter zijn voor leiderschapsontwikkeling dan prestatiedoelen.Lees verder »

“Dit is saai!” – uiting van ongemotiveerdheid of van een statische mindset?

"Dit is saai!" - uiting van ongemotiveerdheid of een statische mindset?Als een leerling zegt: “Ik vind dit saai”, duidt dat dan op een gebrek aan motivatie? Dat is mogelijk maar de opmerking kan ook duiden op iets anders: een statische mindset.

In deze video legt Carol Dweck uit dat een statische mindset het voor mensen moeilijk maakt om om te gaan met moeilijkheden. Als taken of opdrachten moeilijk gevonden worden door hen kunnen ze bang worden omdat ze zich afvragen of ze wel voldoende capaciteiten bezitten om een goed resultaat te bereiken. Deze angst kan zich op verschillende manieren uiten. Een manier is om die angst direct te uiten. Maar vaak zullen ze hun angst proberen te maskeren. Als we een statische mindset hebben, kan het namelijk erg bedreigend voor ons zijn om te laten merken dat we geloven dat we iets niet kunnen leren. Lees verder »

Hoe bereid zijn we om het gesprek met andersdenkenden aan te gaan?

Hoe bereid zijn we om het gesprek met andersdenkenden aan te gaan?Ga je gemakkelijk het gesprek aan met iemand die geheel anders denkt over een bepaald onderwerp (zoals politiek of religie)? Je houding tegenover een onderwerp wordt bepaald door wat je denkt dat waar is, met andere woorden: door je overtuigingen. In hoeverre kunnen mensen hun houding over onderwerpen veranderen? Mensen met een statische mindset over houdingen denken dat houdingen niet of nauwelijks veranderbaar zijn. Mensen met een groeimindset over houdingen denken dat houdingen wel veranderbaar zijn. Lees verder »

Een not-yet toets

img_20161015_084924_processedKen je het filmpje waarin Carol Dweck uitlegt over Not Yet? Zij vertelt daarin over een middelbare school in Chicago die werkt met de beoordeling nog niet (not yet) als een leerling niet slaagt voor een toets. Als je het filmpje nog niet kent, raad ik je aan om het even te bekijken voor je verder leest.

 

Gisteren sprak ik met een docent die al jarenlang uiteenlopende progressiegerichte principes en technieken toepast in haar klas. Ze vertelde hoe ze in haar klas een onverwachte toets ging afnemen. Sommige leerlingen schrokken zichtbaar waarop zij geruststellend zei: “Maak je geen zorgen. Het is een not-yet toets.” Lees verder »

De talentbias – onbewust, veelvoorkomend en schadelijk

De talentbias - onbewust, veelvoorkomend en schadelijkWat waarderen we meer in de prestaties van anderen: hard werken of talent? En wat maakt het eigenlijk uit hoe we deze vraag beantwoorden?

 

De talentbias in muziek

Onderzoekers Tsay & Banaji (2011) vonden bewijs voor wat zij noemden een naturalness bias wat ik hier maar vertaal als talentbias. De talentbias betekent dat we een voorkeur hebben voor mensen die we zien als natuurlijk getalenteerd boven mensen die we zien als harde werkers, zwoegers. Hoewel expertmusici verklaarden dat ze hard werk belangrijker vonden dan talent bleek dat ze onbewust toch de voorkeur gaven aan talen. Tsay & Banaji demonstreerden dit door meer dan 100 professioneel getrainde musici twee profielen te laten lezen van twee professionele musici met daarbij een muziekopname om naar te luisteren van deze twee musici. Lees verder »

Carol Dwecks mindsettheorie getest en grotendeels bevestigd

Carol Dwecks mindsettheorie is nu in zijn geheel getest door Smiley et a. (2016). Om te begrijpen hoe zij dat hebben aangepakt, zal ik eerst proberen Dwecks theorie samen te vatten (zie het plaatje hieronder dat ik maakte geïnspireerd op het artikel van Smiley et al.).

 

Wat Dwecks theorie voorspelt

Carol Dwecks mindsettheorie getest en grotendeels bevestigdLees verder »

Zelfs Einstein worstelde!

Zelfs Einstein worstelde!Hoe meer middelbare scholieren denken dat academisch succes vraagt om uitzonderlijk talent hoe minder geneigd ze zullen zijn om zich in te spannen op school. Leerlingen die zo denken zullen ook minder snel exacte vakken in hun pakket kiezen. Onderzoekers Lin-Siegler et al. (2016) ontwikkelden een praktische interventie om dit beeld van veel leerlingen bij te stellen: verhalen die duidelijk maken succesvolle wetenschappers bij het leveren van prestaties veel moeten worstelen en tegenslagen moeten overwinnen. Lees verder »

progressie